Інформатика

 

Урок 19. Практична робота 1.

Теоретична довідка.

Файловий менеджер — комп’ютерна програма, що призначена для роботи користувача з файловою системою.

За допомогою файлового менеджера можна виконувати дії з об’єктами файлової системи.

Виділення декількох об'єктів:

-  якщо  об’єкти,  розташовані  поруч,  можна виконати  протягування  мишею, окресливши  прямокутник  навколо потрібних об’єктів;

- для виділення блоку об’єктів можна також виділити перший з об’єктів клацанням миші на ньому, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути мишею на останньому потрібному об’єкті;

-  якщо об’єкти, які необхідно виділити, розташовані не поруч, то необхідно виділити кожний з них клацанням миші, утримуючи натисненою клавішу Ctrl.

щоб виділити всі об’єкти папки, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A .

Копіювати й переміщувати файли та папки від папки-джерела  до папки-приймача можна за допомогою буфера обміну.

Буфер обміну — частина пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання об’єктів.

Працювати з об'єктами файлової системи можна через команди контекстного меню або використати комбінації клавіш.

Завдання практичної роботи

1. Створити папку та назвати її своїм прізвищем або зайти в свою папку, що створена раніше. Створити папку та назвати її ПР1. Відкрити її та створити три папки. Назвати їх Завдання1, Завдання2, Завдання3.

2. В папці Завданнястворити текстовий документ та перейменувати його тризуб.txt . Знайти в мережі Інтернет інформацію про затвердження Державного Герба України. Скопіювати її та вставити в документ тризуб.txt . Зберегти документ (Ctrl+S).

3. В папку Завдання 2 зберегти 3 зображення з інтернету про Державний Герб України. Перейменувати їх  (F2) Зображення 1, Зображення 2 і т. д. 

4. В папці Завданнястворити текстовий документ та перейменувати його факти.txt . Знайти в мережі Інтернет інформацію про цікаві факти про Державний Герб України. Скопіювати її та вставити в документ факти.txt . Зберегти документ (Ctrl+S).

4. Скопіювати за допомогою комбінації клавіш всі файли з папки Завдання 1 та Завдання 2 в папку Завдання 3. Підняти руку для перевірки учителем виконаного завдання.

___________

Урок 20.

Незалежно  від  розміщення  папок  джерела  та  приймача, при  перетягуванні  файла  за  допомогою  лівої  кнопки  миші  завжди виконуватиметься:

- копіювання об’єктів перетягуванням — при натисненій клавіші Ctrl;

- переміщення об’єктів перетягуванням — при натисненій клавіші Shift.

Файли  та  папки,  що  видаляються  із  жорсткого  диска комп’ютера, переміщуються в папку Кошик.

Видалити виділені об’єкти можна різними способами:

- вибрати вказівку Видалити з контекстного меню;

- перетягнути  мишею  виділені  об’єкти  на  значок  Кошика. 

Якщо  файли  чи  папки  були  видалені  помилково,  їх  можна відновити. Для цього слід відкрити  вікно  папки  Кошик,  виділити  об’єкт,  видалений  випадково, і натиснути кнопку Відновити.


Урок 18. Розв’язування компетентнісних завдань

Виконати завдання за описом.

1. Створити папку та назвати її своїм прізвищем або зайти в свою папку, що створена раніше. Створити папку та назвати її РКЗ. Відкрити її та створити три папки. Назвати їх 1, 2, 3.

2. В папку 1 зберегти 5 зображень з інтернету про мозаїку по деревині. Перейменувати їх  (F2) Зображення 1, Зображення 2 і т. д.

3. В папці 2 створити текстовий документ мозаїка.txt. Знайти, скопіювати та вставити в документ один абзац про мозаїку по деревині. Зберегти документ.

4. В папці 3 створити текстовий документ інформація.txt. Скопіювати файл з папки 1 в папку 3.  Відкрити вкладку "Властивості" цього файлу та записати в файл інформація.txt розмір файлу, яким застосунком  відкривається, розташування (шлях до файлу), ширина і висота в пікселях.

____________________

Урок 17. Об'єкти файлової системи.

 Розв'язування компетентнісних завдань

Різні  об’єкти  файлової  системи  у  вікнах  операційної  системи Windows зображуються піктограмами.

Об'єктами файлової системи є файли, папки, ярлики, носії інформації.


На  комп’ютерах,  де  встановлено  ОС  Windows, стандартними  папками,  які  ще  називають  системними Комп’ютер, Бібліотеки, Мережа, Кошик. Робочий стіл — це теж системна папка.


Користувацька папка – це папка, створена користувачем.

Про файл можна дізнатися певні відомості, клікнувши правою клавішею миші на файлові та обравши зі списку властивості. 

В діалоговому вікні є декілька вкладок.  Можна дізнатися загальну інформацію або докладну.Завдання. 
1. Створити папки та файли за їх шляхом.
D:\прізвище\малюнки для випалювання
D:\прізвище\роботи з випалюванням
D:\прізвище\малюнки для випалювання\складні
D:\прізвище\малюнки для випалювання\прості
D:\прізвище\малюнки для випалювання\збірка малюнків.docx
2. У браузері знайти зображення для випалювання та вироби з випалюванням. Зберегти їх у папку "прізвище".
3. Сортувати (в контекстному меню команди вирізати (або Ctrl+x)-вставити (або Ctrl+v)) малюнки з візерунками для випалювання  у папку "малюнки для випалювання" відповідно у "прості" чи\та у "складні" та  малюнки з випаленими виробами у папку "роботи з випалюванням".
_________

Урок 16. Файли та папки

Основні визначення та інформація

Файлом  називають набір даних, що зберігається в пам’яті комп’ютера та має ім’я.

Щоб  розпізнати  вміст  файлів,  використовують  розширення. Ім’я файла складається з двох частин, розділених між собою крапкою  — назва.розширення. Наприклад, dani.txt.

Файли  можна  розмістити  в  папках.  Кожна  папка  має  своє ім’я. У папці можуть бути інші папки — такі папки називають вкладеними.

Файлова  система  —  спосіб  організації  даних  для  зберігання  на  зовнішніх  носіях  даних  у  вигляді  файлів  і  папок  на комп’ютері.

Шлях до об’єкта файлової системи — це скінченний упорядкований набір імен, розділених символом «\». Він починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок. Наприклад,  запис  D:\Світова література\Казки\Твори\Соловей.txt.

Ярлик — файл, що містить адресу потрібного об’єкта файлової системи.


Урок 15. Програмне забезпечення

Презентація завантажити

Вправи на закріплення знань

https://learningapps.org/1754637

https://learningapps.org/2748082

Підвищений рівень

https://learningapps.org/1867109

Урок 13. Безпека в мережі Інтернет.

Перегляньте відео. Запишіть у зошит перелік загроз в інтернеті. Запишіть терміни: фішинг, кібербулінг та троллінг та запишіть ключові слова, які розкривають зміст терміну.
Приклад. Фішинг - шайхрайство, особисті дані, паролі.

Виконайте практичну роботу (у відео починається з 8 хв. 17 с.). 
5. Зафіксуйте коротко в зошиті  корисну інформацію щодо безпеки чи небезпеки в інтернеті. Потім її розкажете як і вказано в завданні.

Урок 12. Критичне оцінювання інформації

Завантажити презентацію

Виконай вправи

https://learningapps.org/view22170993

https://learningapps.org/view22108687

Урок 10. Пошукові системи

Перевірка

Домашнє завдання. Вибрати правильну відповідь

1. Пошукові системи – програми, що:

А. Призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими словами

Б. Використовуються для пошуку лише зображень

В. Використовуються лише для пошуку музики

                

2. Слова, що відображають основний зміст пошуку і мають міститися на шуканих веб-сторінках, називають:

А. Визначними

Б. Визначальними

В. Пошуковими

Г. Ключовими

               

3. Для того щоб отримати відомості про видатного вченого в галузі інформатики В. Глушкова, у рядку пошуку слід ввести ключові слова:

А. Відомості про видатного вченого

Б. Глушков В.

В. Інформатика

                

4. Загальновідомими є пошукові системи:

А. Твітер

Б. Фейсбук

В. Google

Г. Instagram


5. Якщо між словами у пошуку поставити І, то...

А. Буде знайдена інформація з обома словами

Б. Буде знайдена інформація з одним із слів

В. Буде знайдена інформація без вказаних слів


6. Якщо пошуковий запит розмістити в "лапках"

А. Буде знайдена приблизно така інформація

Б. Будуть знайдені сторінки з точним запитом в лапках

В. Будуть знайдені зображення за запитом


Урок 9. Пошук інформації

Інтернет — це комп’ютерна мережа, що об’єднує комп’ютери по всьому світу.

Документи, що зберігаються в Інтернеті, пов'язані між собою гнучкою системою посилань, яку створюють їх автори.

Лінк або посилання – активний елемент на веб-сторінці для переходу на інші сторінки.

Веб-сторінка — це документ в Інтернеті, який може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо.

Як правило, веб-сторінки об'єднують за темами або за призначенням у веб-сайти.

Веб-сайт — це група веб-сторінок, що пов’язані гіперпосиланнями, мають спільну тематику і належать певному власнику.

WWW (World Wide Web) – служба Інтернету, що повязує веб-сторінки в усьому світі. 

Браузер — це програма, призначена для перегляду веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних та мультимедійних даних (відео, музики тощо).

Урок 8. 

Тут

Домашнє завдання.

Написати коротке повідомлення про один із браузерів. Використати вказане джерело інформації.

__________

Урок 7. Розв'язування компетентнісних завдань

Вправа 1. Пристрої введення та виведення

https://learningapps.org/view982212

Вправа 2. Дані та пристрої для роботи з ними. 5 клас, урок 3

https://learningapps.org/view1704916

Вправа 3. Повідомлення, інформація. Інформаційні процеси. Дані

https://learningapps.org/view16763478

Вправа 4. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

https://learningapps.org/watch?v=py79ptin523

Вправа 5. Комп'ютерні мережі

https://learningapps.org/watch?v=pvhftxj2t23

______

Урок №6. Комп'ютерні мережі

Обладнання для мережі

Комутатор (хаб) — мережевий пристрій, через який здійснюється зв’язок між комп’ютерами в локальній мережі.

Мережева плата (карта) — пристрій, що розміщується всередині комп’ютера та забезпечує його зв’язок із комутатором або роутером.


Модем  (скорочення  від  «модулятор-демодулятор»)  —  пристрій,  що  дає  змогу  комп’ютерам  передавати  дані  зовнішніми (некомп’ютерними) лініями зв’язку.

Роутер (маршрутизатор) — мережевий пристрій, що забезпечує обмін даними між мережами або частинами мереж на основі певних правил.

Wi-Fi адаптер — це пристрій для приймання та передавання Wi-Fi сигналів.


Кабелі

Оптоволоконний кабель на відміну від телефонного кабеля має пропускну здатність в рази вищу, коштує практично так само, як і телефонний і забезпечує стабільну роботу інтернету за рахунок стійкості до радіоперешкод та погодних умов. 

Вита пара - дешевий та простий у монтажі кабель для локальних мереж.


Сервер— це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси.

Дата-центр — це спеціалізована будівля для розміщення серверного  устаткування з  метою  забезпечення його роботи.
Додаткове завдання (виконується за бажанням на окрему оцінку)

Завантажити матеріал у pdf

_______

Інформаційний ресурс для навчальних вправ

https://learningapps.org 

_____________
Генератор ребусів

http://rebus1.com/ua

_______________
Генератори завдань для розвитку

Немає коментарів:

Дописати коментар