Інформатика

 2 семестр

Урок 25. Контрольна робота


Урок 24. Розробка міні проєкту

Зразки проєктів
____

____
Введіть значення "дощ", подивіться на відповідь котика, введіть значення "сонце", яка буде відповідь котика.

Створіть свій проєкт або змініть запропоновані проєкти.

_____________
Урок 23. Алгоритми з розгалуженням

Запиши у зошит синій текст. Зарисуй відповідні блок-схеми.
Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання, називається розгалуженням.
У середовищі Скретч для створення алгоритмів із неповним розгалуженням існує команда Якщо, яка міститься в групі Керувати.
Алгоритм першого типу - повна форма.
Алгоритм другого типу - часткова форма.
Для    опису          алгоритмів із       розгалуженням    у        середовищі Scratchможна використовувати блоки з групи Датчики. Ці блоки можуть бути складовими відповідних команд, що передбачають виконання певних дій після перевірки висловлювання на істинність чи хибність.

Практична частина
Комп'ютерна гра "Лабіринт"
Створи тло з лабіринтом за своїм задумом.
Обери спрайт мишу
Додай спрайт яблуко

Відрегулюй розміри спрайтів
Створи програму гри

Внеси зміни у гру.
Продемонструй учителю гру.

__________________

Урок 21-22. Складання алгоритмів із повторенням. Визначені   цикли
Завдання 1.
Створіть спрайт  у вигляді пелюстки, продублюйте образ та змініть колір та розмір.

Виконайте програму.
Експериментуйте, змінюючи параметри команд.
Завдання 2.
Створіть за зразком програму для виконання квіткової рамки


Завдання 3.
 Виконайте програму для малювання кола. Додайте вибір кольору та товщини ліній. Змініть кількість кроків, кількість градусів повороту. Запишіть свої думки в зошит.
Завдання 4.
Самостійно виконайте програму для малювання квадрата.
Завдання 5.
Модифікуйте програму для малювання 10 квадратів у випадкових місцях________

Урок 20. Алгоритмічні структури повторення
Запиши у зошит. У алгоритмі з повторенням (циклом) передбачається  багаторазове  виконання одного й того самого набору команд. Вираз «багаторазове виконання» означає, що команди будуть виконуватися скінченну кількість разів.
Цикли бувають визначені (з лічильником) та з невідомою кількістю повторів (невизначені).
Для повторень в Scratch використовують команди "повторити" або "завжди".
Цикл з лічильником

Цикли з визначеною кількістю повторень називають також  циклами  з  лічильником,  оскільки  для  припинення  циклу потрібно рахувати кількість повторень.
Наприклад,  алгоритм  побудови  квадрата,  у  якому  чотири рази потрібно повторювати дії «намалювати сторону», «повернути за годинниковою стрілкою на 90°», можна подати графічно. 

Цикл з невідомою кількістю повторів

Цикл  повторення  з  невідомою  кількістю  повторень  передбачає перевірку деякої умови, як, наприклад, в алгоритмі забивання цвяха в дошку.
Практичне завдання
Завдання 1.
Виконати програму імітації руху кажана.

Завдання 2. 
Виконати програму малювання орнаменту.


_______

________
Уроки 18-19. Малювання та програмування руху в програмі Scratch
У програмі зручно виконувати малювання за координатами. По вертикалі поле має 360 одиниць, а по горизонталі 480 одиниць. По центру розташований нуль "0".
Намалювавши у зошиті координатну площину можна виконати малюнок та позначити координати кожної точки. Одна клітинка рівна 10 одиницям.
Для малювання першого квадрата буде наступний код:
Завдання 1. За зразком створіть програму, що розташований вище.
Завдання 2. Запишіть у зошит координати другого квадрата. Доповніть попередню програму так, щоб котик намалював два квадрати.


УВАГА! Для очищення вікна вставте команду "Очистити все" та запустіть програму. Потім приберіть цю команду.
Після цих дій вікно очиститься від малюнків і можна перевірити роботу програми.


Завдання 3. Створи програму для виконання напису ШКОЛА
Для літер Ш та К програма матиме такий вигляд

Продовж створення програми.
Після створення збережи програму у свою папку.Завдання 4. Створи програму для виконання свого напису.

_________
Урок 17. Алгоритмічні структури. Лінійні алгоритми
Запиши у зошит
Алгоритмічні структури
Слідування — це алгоритмічна структура, яка використовується  для  подання  послідовного  набору  команд,  що  виконуються одна за одною.
Повторення — алгоритмічна структура, яка використовується для подання багаторазового виконання набору команд.
Розгалуження  —  алгоритмічна  структура,  що  дає  змогу виконавцеві  алгоритму  вибрати  сценарій  подальших  дій залежно від істинності певної умови.
Замалюй у зошиті типи алгоритмів


Виконай проєкти у Scratch
Проект. «Буква «М»
Використовуючи для виконавця команди Олівця-малювця намалювати букву «М».
Якщо такої команди немає, то зроби наступні дії


Склади наступну програму

Результат
_____

Створи програму для написання іншої літери
_____
Проект 2. «Квітка»
• Намалювати об'єкт: бутон — квітку, яка ще не розпустилася.
• Додати цьому об'єкту образи, що зображують стадії розкриття квітки:
від бутона до повністю розкритої квітки. Назви образів — слово (за уподобанням) + № стадії розпускання квітки.
• Створити анімацію — розкриття квітки.
• Намалювати об'єкт-сонце.
• Створити анімацію — схід сонця (розпускання квітки відбувається вранці).
____
Проєкт 3."Світлофор"

___________________

Урок 16. Алгоритм та програма

Запиши визначення та властивості алгоритму
Алгоритм — це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до поставленої мети та отримання результату.

Виконай вправу за покликанням

Запиши визначення

Блок-схема  —  це  наочне  графічне  зображення  алгоритму, коли окремі його кроки (етапи) зображуються за допомогою різних  геометричних  фігур  (блоків),  а  зв’язки  між  етапами вказуються за допомогою стрілок, що з’єднують ці фігури.

Зарисуй типи блоків в зошит та запиши їх призначення


Розглянь приклад алгоритму
Приклад алгоритму

Практичне завдання 1. 
Обчисли за блок-схемою вираз

Завдання


Запиши наступний текст у зошит
Комп’ютер  потрібно  запрограмувати,  тобто  створити  програму,  яка  виконуватиме  ті  або  інші  алгоритми.
Професійні  програми  складають,  як  правило в  текстовій  формі.  Але  цей  текст  записаний  спеціальною мовою  програмування.

Розглянь приклад алгоритму
Приклад програмного коду

Виконай завдання на вибір
Запиши алгоритм для виконання фрагмента вишивки по клітинках від вказаної точки
Зразок (початок алгоритму).
Малюй вправо 1
Малюй донизу 1
Малюй вправо 1
Малюй донизу 1Запиши алгоритм для виконання фрагмента вишивки по клітинках 
Зразок (початок алгоритму).
Малюй вправо 2
Малюй донизу 1
Малюй вправо 1
Малюй донизу 1
Малюй вправо 1
Малюй догори 1


___________________

Урок 13. Розробка проєкту «Моделювання явищ або  процесів». Початок
На диску  D створити або зайти в свою папку. І цій папці створити нову папку та назвати "Контрольна презентація". В цій папці слід створити файл презентації Power Point. Сюди ж зберігати всі знайдені або створені матеріали (зображення, тексти тощо).
Етапи створення презентації
1.  Планування  —  визначення  теми, мети,  сценарію  та  структури презентації (5-10 слайдів). 
2.  Підготовка  вмісту  —  пошук  зображень,  потрібних  текстів, створення рисунків, анімацій та інших об'єктів.
3.  Створення — створення слайдів на комп’ютері, вибір макету, компонування об'єктів на слайдах.
4.  Репетиція — перевірка та редагування готової презентації.

 Як створити якісну презентацію?
На етапі створення презентації на комп’ютері важливо враховувати такі поради щодо її оформлення:
1.  Кожний слайд має відображати одну думку.
2.  Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.
3.  Текст  пояснень  має  бути  коротким  і  складатися  з  простих  речень.
4.  Усього на слайді розміщують не більш ніж 6–8 рядків тексту.
5.  Кількість зображень на одному слайді — від 1 до 4.
6.  Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.
7.  Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. Їх роблять не надто яскравими.
8.  Для  використаних  цитат,  графіків,  зображень  із  зовнішніх джерел слід вказувати посилання.

Орієнтовні теми проєктів
- Україна - Європа
- Вінниця історична
- Мальовнича Вінниччина
- Інтернет - цікаві факти
- Персональний комп'ютер 
- Цікава технологія 
- Власна тема (хобі, спорт, захоплення...)


Урок 12. Анімація з тригером
1. Виконати малюнок телевізора в редакторі Power point
2. Знайти  gif анімоване зображення прапору України
3. Вставити анімований малюнок прапора на зображення екрана телевізора та застосувати анімацію входу (початок - після клацання), застосувати тригер (овал зеленого кольору) - моделювання вмикання телевізора.
4. Додати до анімованого малюнка прапора анімацію  виходу (початок - після клацання), застосувати тригер (овал червоного  кольору) - моделювання вимикання телевізора.

5. Додаткове завдання (11 б). Накласти прямокутник темно-сірого кольору на екран та застосувати ефект анімації входу (початок - після попереднього) - моделювання затухання екрану.

6. Додаткове завдання (12). Додати кнопку перемикання каналів та додати ще одне зображення  для моделювання перемикання каналів.

_________
Урок 8. Створення моделей різних типів

Завдання 1.
Створити секторну діаграму: вставлення - ілюстрації - діаграма - секторна - об'ємна секторна гістограма.
Редагувати табличку з даними.


Для редагування даних: права клавіша на діаграмі - редагувати дані - редагувати дані.

Завдання 2.
Створити стовбчасту діаграму: вставлення - ілюстрації - діаграма - стовбчаста - об'ємна звичайна гістограма

Редагувати табличку з даними

Для редагування даних: права клавіша на діаграмі - редагувати дані - редагувати дані.
_____
Урок 7. Поняття про моделювання.
_________
Урок 5. Графічні об'єкти
Варіант 1. Оцінюється до 6 балів.
Виконати зображення "Робот", використовуючи фігури.
___
Варіант 2. Оцінюється до 9 балів.
Виконати зображення "Клоун" з геометричних фігур за зразком. Нижче подані фігури для викристання.
___
Варіант 3. Оцінюється до 12 балів.
Виконати зображення "Капітошка" з використанням різних геометричних фігур та їх параметрів. Доповнити додатковими елементами.
________________

Урок 4. Об’єкт. Властивості об’єкта.

Вставити об'єкт на слайд та виконати одну з вказаних дій (застосувати властивості). Для кожної дії вставляти інший малюнок або змінювати копію раніше вставленого.

Наприклад, вставити малюнок та застосувати один художній ефект. Вставити наступний малюнок та застосувати один стиль малюнка і т. д.
Об'єкт Малюнки.  Художні ефекти, стилі, обрізування, повертання, зміна розміру вирівнювання.
Об'єкт WordArt. Заливка, контур, текстові ефекти.
_______
Урок 3. Створюємо презентацію

Етапи створення презентації
1.  Планування  —  визначення  мети,  сценарію  та  структури  презентації. Цей етап називають підготовчим.
2.  Підготовка  вмісту  —  пошук  зображень,  потрібних  текстів та інших даних.
3.  Створення — створення слайдів на комп’ютері.
4.  Репетиція — перевірка та редагування готової презентації.

 Як створити якісну презентацію?
На етапі створення презентації на комп’ютері важливо враховувати такі поради щодо її оформлення:
1.  Кожний слайд має відображати одну думку.
2.  Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.
3.  Текст  пояснень  має  бути  коротким  і  складатися  з  простих  речень.
4.  Усього на слайді розміщують не більш ніж 6–8 рядків тексту.
5.  Кількість зображень на одному слайді — від 1 до 4.
6.  Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.
7.  Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. Їх роблять не надто яскравими.
8.  Для  використаних  цитат,  графіків,  зображень  із  зовнішніх джерел слід вказувати посилання.
____________
Урок 2. Об’єкти електронної презентації.

Переглянути відео для ознайомлення


Практичне завдання

Завантажити презентацію Презентація
Переглянути її. 
Записати визначення: комп'ютерні презентації, слайд.
Записати перелік об'єктів презентації.
Записати в зошит, які об'єкти використаній в цій презентації.

Поміркуй. Які недоліки має презентація?
_____

Урок 1. Поняття про презентацію. Загальні питання

Переглянути відео для ознайомлення


Виконати вправи

________

Урок 19. Практична робота 1.

Теоретична довідка.

Файловий менеджер — комп’ютерна програма, що призначена для роботи користувача з файловою системою.

За допомогою файлового менеджера можна виконувати дії з об’єктами файлової системи.

Виділення декількох об'єктів:

-  якщо  об’єкти,  розташовані  поруч,  можна виконати  протягування  мишею, окресливши  прямокутник  навколо потрібних об’єктів;

- для виділення блоку об’єктів можна також виділити перший з об’єктів клацанням миші на ньому, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути мишею на останньому потрібному об’єкті;

-  якщо об’єкти, які необхідно виділити, розташовані не поруч, то необхідно виділити кожний з них клацанням миші, утримуючи натисненою клавішу Ctrl.

щоб виділити всі об’єкти папки, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A .

Копіювати й переміщувати файли та папки від папки-джерела  до папки-приймача можна за допомогою буфера обміну.

Буфер обміну — частина пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання об’єктів.

Працювати з об'єктами файлової системи можна через команди контекстного меню або використати комбінації клавіш.

Завдання практичної роботи

1. Створити папку та назвати її своїм прізвищем або зайти в свою папку, що створена раніше. Створити папку та назвати її ПР1. Відкрити її та створити три папки. Назвати їх Завдання1, Завдання2, Завдання3.

2. В папці Завданнястворити текстовий документ та перейменувати його тризуб.txt . Знайти в мережі Інтернет інформацію про затвердження Державного Герба України. Скопіювати її та вставити в документ тризуб.txt . Зберегти документ (Ctrl+S).

3. В папку Завдання 2 зберегти 3 зображення з інтернету про Державний Герб України. Перейменувати їх  (F2) Зображення 1, Зображення 2 і т. д. 

4. В папці Завданнястворити текстовий документ та перейменувати його факти.txt . Знайти в мережі Інтернет інформацію про цікаві факти про Державний Герб України. Скопіювати її та вставити в документ факти.txt . Зберегти документ (Ctrl+S).

4. Скопіювати за допомогою комбінації клавіш всі файли з папки Завдання 1 та Завдання 2 в папку Завдання 3. Підняти руку для перевірки учителем виконаного завдання.

___________

Урок 20.

Незалежно  від  розміщення  папок  джерела  та  приймача, при  перетягуванні  файла  за  допомогою  лівої  кнопки  миші  завжди виконуватиметься:

- копіювання об’єктів перетягуванням — при натисненій клавіші Ctrl;

- переміщення об’єктів перетягуванням — при натисненій клавіші Shift.

Файли  та  папки,  що  видаляються  із  жорсткого  диска комп’ютера, переміщуються в папку Кошик.

Видалити виділені об’єкти можна різними способами:

- вибрати вказівку Видалити з контекстного меню;

- перетягнути  мишею  виділені  об’єкти  на  значок  Кошика. 

Якщо  файли  чи  папки  були  видалені  помилково,  їх  можна відновити. Для цього слід відкрити  вікно  папки  Кошик,  виділити  об’єкт,  видалений  випадково, і натиснути кнопку Відновити.


Урок 18. Розв’язування компетентнісних завдань

Виконати завдання за описом.

1. Створити папку та назвати її своїм прізвищем або зайти в свою папку, що створена раніше. Створити папку та назвати її РКЗ. Відкрити її та створити три папки. Назвати їх 1, 2, 3.

2. В папку 1 зберегти 5 зображень з інтернету про мозаїку по деревині. Перейменувати їх  (F2) Зображення 1, Зображення 2 і т. д.

3. В папці 2 створити текстовий документ мозаїка.txt. Знайти, скопіювати та вставити в документ один абзац про мозаїку по деревині. Зберегти документ.

4. В папці 3 створити текстовий документ інформація.txt. Скопіювати файл з папки 1 в папку 3.  Відкрити вкладку "Властивості" цього файлу та записати в файл інформація.txt розмір файлу, яким застосунком  відкривається, розташування (шлях до файлу), ширина і висота в пікселях.

____________________

Урок 17. Об'єкти файлової системи.

 Розв'язування компетентнісних завдань

Різні  об’єкти  файлової  системи  у  вікнах  операційної  системи Windows зображуються піктограмами.

Об'єктами файлової системи є файли, папки, ярлики, носії інформації.


На  комп’ютерах,  де  встановлено  ОС  Windows, стандартними  папками,  які  ще  називають  системними Комп’ютер, Бібліотеки, Мережа, Кошик. Робочий стіл — це теж системна папка.


Користувацька папка – це папка, створена користувачем.

Про файл можна дізнатися певні відомості, клікнувши правою клавішею миші на файлові та обравши зі списку властивості. 

В діалоговому вікні є декілька вкладок.  Можна дізнатися загальну інформацію або докладну.Завдання. 
1. Створити папки та файли за їх шляхом.
D:\прізвище\малюнки для випалювання
D:\прізвище\роботи з випалюванням
D:\прізвище\малюнки для випалювання\складні
D:\прізвище\малюнки для випалювання\прості
D:\прізвище\малюнки для випалювання\збірка малюнків.docx
2. У браузері знайти зображення для випалювання та вироби з випалюванням. Зберегти їх у папку "прізвище".
3. Сортувати (в контекстному меню команди вирізати (або Ctrl+x)-вставити (або Ctrl+v)) малюнки з візерунками для випалювання  у папку "малюнки для випалювання" відповідно у "прості" чи\та у "складні" та  малюнки з випаленими виробами у папку "роботи з випалюванням".
_________

Урок 16. Файли та папки

Основні визначення та інформація

Файлом  називають набір даних, що зберігається в пам’яті комп’ютера та має ім’я.

Щоб  розпізнати  вміст  файлів,  використовують  розширення. Ім’я файла складається з двох частин, розділених між собою крапкою  — назва.розширення. Наприклад, dani.txt.

Файли  можна  розмістити  в  папках.  Кожна  папка  має  своє ім’я. У папці можуть бути інші папки — такі папки називають вкладеними.

Файлова  система  —  спосіб  організації  даних  для  зберігання  на  зовнішніх  носіях  даних  у  вигляді  файлів  і  папок  на комп’ютері.

Шлях до об’єкта файлової системи — це скінченний упорядкований набір імен, розділених символом «\». Він починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок. Наприклад,  запис  D:\Світова література\Казки\Твори\Соловей.txt.

Ярлик — файл, що містить адресу потрібного об’єкта файлової системи.


Урок 15. Програмне забезпечення

Презентація завантажити

Вправи на закріплення знань

https://learningapps.org/1754637

https://learningapps.org/2748082

Підвищений рівень

https://learningapps.org/1867109

Урок 13. Безпека в мережі Інтернет.

Перегляньте відео. Запишіть у зошит перелік загроз в інтернеті. Запишіть терміни: фішинг, кібербулінг та троллінг та запишіть ключові слова, які розкривають зміст терміну.
Приклад. Фішинг - шайхрайство, особисті дані, паролі.

Виконайте практичну роботу (у відео починається з 8 хв. 17 с.). 
5. Зафіксуйте коротко в зошиті  корисну інформацію щодо безпеки чи небезпеки в інтернеті. Потім її розкажете як і вказано в завданні.

Урок 12. Критичне оцінювання інформації

Завантажити презентацію

Виконай вправи

https://learningapps.org/view22170993

https://learningapps.org/view22108687

Урок 10. Пошукові системи

Перевірка

Домашнє завдання. Вибрати правильну відповідь

1. Пошукові системи – програми, що:

А. Призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими словами

Б. Використовуються для пошуку лише зображень

В. Використовуються лише для пошуку музики

                

2. Слова, що відображають основний зміст пошуку і мають міститися на шуканих веб-сторінках, називають:

А. Визначними

Б. Визначальними

В. Пошуковими

Г. Ключовими

               

3. Для того щоб отримати відомості про видатного вченого в галузі інформатики В. Глушкова, у рядку пошуку слід ввести ключові слова:

А. Відомості про видатного вченого

Б. Глушков В.

В. Інформатика

                

4. Загальновідомими є пошукові системи:

А. Твітер

Б. Фейсбук

В. Google

Г. Instagram


5. Якщо між словами у пошуку поставити І, то...

А. Буде знайдена інформація з обома словами

Б. Буде знайдена інформація з одним із слів

В. Буде знайдена інформація без вказаних слів


6. Якщо пошуковий запит розмістити в "лапках"

А. Буде знайдена приблизно така інформація

Б. Будуть знайдені сторінки з точним запитом в лапках

В. Будуть знайдені зображення за запитом


Урок 9. Пошук інформації

Інтернет — це комп’ютерна мережа, що об’єднує комп’ютери по всьому світу.

Документи, що зберігаються в Інтернеті, пов'язані між собою гнучкою системою посилань, яку створюють їх автори.

Лінк або посилання – активний елемент на веб-сторінці для переходу на інші сторінки.

Веб-сторінка — це документ в Інтернеті, який може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо.

Як правило, веб-сторінки об'єднують за темами або за призначенням у веб-сайти.

Веб-сайт — це група веб-сторінок, що пов’язані гіперпосиланнями, мають спільну тематику і належать певному власнику.

WWW (World Wide Web) – служба Інтернету, що повязує веб-сторінки в усьому світі. 

Браузер — це програма, призначена для перегляду веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних та мультимедійних даних (відео, музики тощо).

Урок 8. 

Тут

Домашнє завдання.

Написати коротке повідомлення про один із браузерів. Використати вказане джерело інформації.

__________

Урок 7. Розв'язування компетентнісних завдань

Вправа 1. Пристрої введення та виведення

https://learningapps.org/view982212

Вправа 2. Дані та пристрої для роботи з ними. 5 клас, урок 3

https://learningapps.org/view1704916

Вправа 3. Повідомлення, інформація. Інформаційні процеси. Дані

https://learningapps.org/view16763478

Вправа 4. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

https://learningapps.org/watch?v=py79ptin523

Вправа 5. Комп'ютерні мережі

https://learningapps.org/watch?v=pvhftxj2t23

______

Урок №6. Комп'ютерні мережі

Обладнання для мережі

Комутатор (хаб) — мережевий пристрій, через який здійснюється зв’язок між комп’ютерами в локальній мережі.

Мережева плата (карта) — пристрій, що розміщується всередині комп’ютера та забезпечує його зв’язок із комутатором або роутером.


Модем  (скорочення  від  «модулятор-демодулятор»)  —  пристрій,  що  дає  змогу  комп’ютерам  передавати  дані  зовнішніми (некомп’ютерними) лініями зв’язку.

Роутер (маршрутизатор) — мережевий пристрій, що забезпечує обмін даними між мережами або частинами мереж на основі певних правил.

Wi-Fi адаптер — це пристрій для приймання та передавання Wi-Fi сигналів.


Кабелі

Оптоволоконний кабель на відміну від телефонного кабеля має пропускну здатність в рази вищу, коштує практично так само, як і телефонний і забезпечує стабільну роботу інтернету за рахунок стійкості до радіоперешкод та погодних умов. 

Вита пара - дешевий та простий у монтажі кабель для локальних мереж.


Сервер— це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси.

Дата-центр — це спеціалізована будівля для розміщення серверного  устаткування з  метою  забезпечення його роботи.
Додаткове завдання (виконується за бажанням на окрему оцінку)

Завантажити матеріал у pdf

_______

Інформаційний ресурс для навчальних вправ

https://learningapps.org 

_____________
Генератор ребусів

http://rebus1.com/ua

_______________
Генератори завдань для розвиткуНемає коментарів:

Дописати коментар