Інформатика

 2 семестр

Урок 8. Створення моделей різних типів

Завдання 1.
Створити секторну діаграму: вставлення - ілюстрації - діаграма - секторна - об'ємна секторна гістограма.
Редагувати табличку з даними.


Для редагування даних: права клавіша на діаграмі - редагувати дані - редагувати дані.

Завдання 2.
Створити стовбчасту діаграму: вставлення - ілюстрації - діаграма - стовбчаста - об'ємна звичайна гістограма

Редагувати табличку з даними

Для редагування даних: права клавіша на діаграмі - редагувати дані - редагувати дані.
_____
Урок 7. Поняття про моделювання.
_________
Урок 5. Графічні об'єкти
Варіант 1. Оцінюється до 6 балів.
Виконати зображення "Робот", використовуючи фігури.
___
Варіант 2. Оцінюється до 9 балів.
Виконати зображення "Клоун" з геометричних фігур за зразком. Нижче подані фігури для викристання.
___
Варіант 3. Оцінюється до 12 балів.
Виконати зображення "Капітошка" з використанням різних геометричних фігур та їх параметрів. Доповнити додатковими елементами.
________________

Урок 4. Об’єкт. Властивості об’єкта.

Вставити об'єкт на слайд та виконати одну з вказаних дій (застосувати властивості). Для кожної дії вставляти інший малюнок або змінювати копію раніше вставленого.

Наприклад, вставити малюнок та застосувати один художній ефект. Вставити наступний малюнок та застосувати один стиль малюнка і т. д.
Об'єкт Малюнки.  Художні ефекти, стилі, обрізування, повертання, зміна розміру вирівнювання.
Об'єкт WordArt. Заливка, контур, текстові ефекти.
_______
Урок 3. Створюємо презентацію

Етапи створення презентації
1.  Планування  —  визначення  мети,  сценарію  та  структури  презентації. Цей етап називають підготовчим.
2.  Підготовка  вмісту  —  пошук  зображень,  потрібних  текстів та інших даних.
3.  Створення — створення слайдів на комп’ютері.
4.  Репетиція — перевірка та редагування готової презентації.

 Як створити якісну презентацію?
На етапі створення презентації на комп’ютері важливо враховувати такі поради щодо її оформлення:
1.  Кожний слайд має відображати одну думку.
2.  Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.
3.  Текст  пояснень  має  бути  коротким  і  складатися  з  простих  речень.
4.  Усього на слайді розміщують не більш ніж 6–8 рядків тексту.
5.  Кількість зображень на одному слайді — від 1 до 4.
6.  Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.
7.  Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. Їх роблять не надто яскравими.
8.  Для  використаних  цитат,  графіків,  зображень  із  зовнішніх джерел слід вказувати посилання.
____________
Урок 2. Об’єкти електронної презентації.

Переглянути відео для ознайомлення


Практичне завдання

Завантажити презентацію Презентація
Переглянути її. 
Записати визначення: комп'ютерні презентації, слайд.
Записати перелік об'єктів презентації.
Записати в зошит, які об'єкти використаній в цій презентації.

Поміркуй. Які недоліки має презентація?
_____

Урок 1. Поняття про презентацію. Загальні питання

Переглянути відео для ознайомлення


Виконати вправи

________

Урок 19. Практична робота 1.

Теоретична довідка.

Файловий менеджер — комп’ютерна програма, що призначена для роботи користувача з файловою системою.

За допомогою файлового менеджера можна виконувати дії з об’єктами файлової системи.

Виділення декількох об'єктів:

-  якщо  об’єкти,  розташовані  поруч,  можна виконати  протягування  мишею, окресливши  прямокутник  навколо потрібних об’єктів;

- для виділення блоку об’єктів можна також виділити перший з об’єктів клацанням миші на ньому, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути мишею на останньому потрібному об’єкті;

-  якщо об’єкти, які необхідно виділити, розташовані не поруч, то необхідно виділити кожний з них клацанням миші, утримуючи натисненою клавішу Ctrl.

щоб виділити всі об’єкти папки, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A .

Копіювати й переміщувати файли та папки від папки-джерела  до папки-приймача можна за допомогою буфера обміну.

Буфер обміну — частина пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання об’єктів.

Працювати з об'єктами файлової системи можна через команди контекстного меню або використати комбінації клавіш.

Завдання практичної роботи

1. Створити папку та назвати її своїм прізвищем або зайти в свою папку, що створена раніше. Створити папку та назвати її ПР1. Відкрити її та створити три папки. Назвати їх Завдання1, Завдання2, Завдання3.

2. В папці Завданнястворити текстовий документ та перейменувати його тризуб.txt . Знайти в мережі Інтернет інформацію про затвердження Державного Герба України. Скопіювати її та вставити в документ тризуб.txt . Зберегти документ (Ctrl+S).

3. В папку Завдання 2 зберегти 3 зображення з інтернету про Державний Герб України. Перейменувати їх  (F2) Зображення 1, Зображення 2 і т. д. 

4. В папці Завданнястворити текстовий документ та перейменувати його факти.txt . Знайти в мережі Інтернет інформацію про цікаві факти про Державний Герб України. Скопіювати її та вставити в документ факти.txt . Зберегти документ (Ctrl+S).

4. Скопіювати за допомогою комбінації клавіш всі файли з папки Завдання 1 та Завдання 2 в папку Завдання 3. Підняти руку для перевірки учителем виконаного завдання.

___________

Урок 20.

Незалежно  від  розміщення  папок  джерела  та  приймача, при  перетягуванні  файла  за  допомогою  лівої  кнопки  миші  завжди виконуватиметься:

- копіювання об’єктів перетягуванням — при натисненій клавіші Ctrl;

- переміщення об’єктів перетягуванням — при натисненій клавіші Shift.

Файли  та  папки,  що  видаляються  із  жорсткого  диска комп’ютера, переміщуються в папку Кошик.

Видалити виділені об’єкти можна різними способами:

- вибрати вказівку Видалити з контекстного меню;

- перетягнути  мишею  виділені  об’єкти  на  значок  Кошика. 

Якщо  файли  чи  папки  були  видалені  помилково,  їх  можна відновити. Для цього слід відкрити  вікно  папки  Кошик,  виділити  об’єкт,  видалений  випадково, і натиснути кнопку Відновити.


Урок 18. Розв’язування компетентнісних завдань

Виконати завдання за описом.

1. Створити папку та назвати її своїм прізвищем або зайти в свою папку, що створена раніше. Створити папку та назвати її РКЗ. Відкрити її та створити три папки. Назвати їх 1, 2, 3.

2. В папку 1 зберегти 5 зображень з інтернету про мозаїку по деревині. Перейменувати їх  (F2) Зображення 1, Зображення 2 і т. д.

3. В папці 2 створити текстовий документ мозаїка.txt. Знайти, скопіювати та вставити в документ один абзац про мозаїку по деревині. Зберегти документ.

4. В папці 3 створити текстовий документ інформація.txt. Скопіювати файл з папки 1 в папку 3.  Відкрити вкладку "Властивості" цього файлу та записати в файл інформація.txt розмір файлу, яким застосунком  відкривається, розташування (шлях до файлу), ширина і висота в пікселях.

____________________

Урок 17. Об'єкти файлової системи.

 Розв'язування компетентнісних завдань

Різні  об’єкти  файлової  системи  у  вікнах  операційної  системи Windows зображуються піктограмами.

Об'єктами файлової системи є файли, папки, ярлики, носії інформації.


На  комп’ютерах,  де  встановлено  ОС  Windows, стандартними  папками,  які  ще  називають  системними Комп’ютер, Бібліотеки, Мережа, Кошик. Робочий стіл — це теж системна папка.


Користувацька папка – це папка, створена користувачем.

Про файл можна дізнатися певні відомості, клікнувши правою клавішею миші на файлові та обравши зі списку властивості. 

В діалоговому вікні є декілька вкладок.  Можна дізнатися загальну інформацію або докладну.Завдання. 
1. Створити папки та файли за їх шляхом.
D:\прізвище\малюнки для випалювання
D:\прізвище\роботи з випалюванням
D:\прізвище\малюнки для випалювання\складні
D:\прізвище\малюнки для випалювання\прості
D:\прізвище\малюнки для випалювання\збірка малюнків.docx
2. У браузері знайти зображення для випалювання та вироби з випалюванням. Зберегти їх у папку "прізвище".
3. Сортувати (в контекстному меню команди вирізати (або Ctrl+x)-вставити (або Ctrl+v)) малюнки з візерунками для випалювання  у папку "малюнки для випалювання" відповідно у "прості" чи\та у "складні" та  малюнки з випаленими виробами у папку "роботи з випалюванням".
_________

Урок 16. Файли та папки

Основні визначення та інформація

Файлом  називають набір даних, що зберігається в пам’яті комп’ютера та має ім’я.

Щоб  розпізнати  вміст  файлів,  використовують  розширення. Ім’я файла складається з двох частин, розділених між собою крапкою  — назва.розширення. Наприклад, dani.txt.

Файли  можна  розмістити  в  папках.  Кожна  папка  має  своє ім’я. У папці можуть бути інші папки — такі папки називають вкладеними.

Файлова  система  —  спосіб  організації  даних  для  зберігання  на  зовнішніх  носіях  даних  у  вигляді  файлів  і  папок  на комп’ютері.

Шлях до об’єкта файлової системи — це скінченний упорядкований набір імен, розділених символом «\». Він починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок. Наприклад,  запис  D:\Світова література\Казки\Твори\Соловей.txt.

Ярлик — файл, що містить адресу потрібного об’єкта файлової системи.


Урок 15. Програмне забезпечення

Презентація завантажити

Вправи на закріплення знань

https://learningapps.org/1754637

https://learningapps.org/2748082

Підвищений рівень

https://learningapps.org/1867109

Урок 13. Безпека в мережі Інтернет.

Перегляньте відео. Запишіть у зошит перелік загроз в інтернеті. Запишіть терміни: фішинг, кібербулінг та троллінг та запишіть ключові слова, які розкривають зміст терміну.
Приклад. Фішинг - шайхрайство, особисті дані, паролі.

Виконайте практичну роботу (у відео починається з 8 хв. 17 с.). 
5. Зафіксуйте коротко в зошиті  корисну інформацію щодо безпеки чи небезпеки в інтернеті. Потім її розкажете як і вказано в завданні.

Урок 12. Критичне оцінювання інформації

Завантажити презентацію

Виконай вправи

https://learningapps.org/view22170993

https://learningapps.org/view22108687

Урок 10. Пошукові системи

Перевірка

Домашнє завдання. Вибрати правильну відповідь

1. Пошукові системи – програми, що:

А. Призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими словами

Б. Використовуються для пошуку лише зображень

В. Використовуються лише для пошуку музики

                

2. Слова, що відображають основний зміст пошуку і мають міститися на шуканих веб-сторінках, називають:

А. Визначними

Б. Визначальними

В. Пошуковими

Г. Ключовими

               

3. Для того щоб отримати відомості про видатного вченого в галузі інформатики В. Глушкова, у рядку пошуку слід ввести ключові слова:

А. Відомості про видатного вченого

Б. Глушков В.

В. Інформатика

                

4. Загальновідомими є пошукові системи:

А. Твітер

Б. Фейсбук

В. Google

Г. Instagram


5. Якщо між словами у пошуку поставити І, то...

А. Буде знайдена інформація з обома словами

Б. Буде знайдена інформація з одним із слів

В. Буде знайдена інформація без вказаних слів


6. Якщо пошуковий запит розмістити в "лапках"

А. Буде знайдена приблизно така інформація

Б. Будуть знайдені сторінки з точним запитом в лапках

В. Будуть знайдені зображення за запитом


Урок 9. Пошук інформації

Інтернет — це комп’ютерна мережа, що об’єднує комп’ютери по всьому світу.

Документи, що зберігаються в Інтернеті, пов'язані між собою гнучкою системою посилань, яку створюють їх автори.

Лінк або посилання – активний елемент на веб-сторінці для переходу на інші сторінки.

Веб-сторінка — це документ в Інтернеті, який може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо.

Як правило, веб-сторінки об'єднують за темами або за призначенням у веб-сайти.

Веб-сайт — це група веб-сторінок, що пов’язані гіперпосиланнями, мають спільну тематику і належать певному власнику.

WWW (World Wide Web) – служба Інтернету, що повязує веб-сторінки в усьому світі. 

Браузер — це програма, призначена для перегляду веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних та мультимедійних даних (відео, музики тощо).

Урок 8. 

Тут

Домашнє завдання.

Написати коротке повідомлення про один із браузерів. Використати вказане джерело інформації.

__________

Урок 7. Розв'язування компетентнісних завдань

Вправа 1. Пристрої введення та виведення

https://learningapps.org/view982212

Вправа 2. Дані та пристрої для роботи з ними. 5 клас, урок 3

https://learningapps.org/view1704916

Вправа 3. Повідомлення, інформація. Інформаційні процеси. Дані

https://learningapps.org/view16763478

Вправа 4. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

https://learningapps.org/watch?v=py79ptin523

Вправа 5. Комп'ютерні мережі

https://learningapps.org/watch?v=pvhftxj2t23

______

Урок №6. Комп'ютерні мережі

Обладнання для мережі

Комутатор (хаб) — мережевий пристрій, через який здійснюється зв’язок між комп’ютерами в локальній мережі.

Мережева плата (карта) — пристрій, що розміщується всередині комп’ютера та забезпечує його зв’язок із комутатором або роутером.


Модем  (скорочення  від  «модулятор-демодулятор»)  —  пристрій,  що  дає  змогу  комп’ютерам  передавати  дані  зовнішніми (некомп’ютерними) лініями зв’язку.

Роутер (маршрутизатор) — мережевий пристрій, що забезпечує обмін даними між мережами або частинами мереж на основі певних правил.

Wi-Fi адаптер — це пристрій для приймання та передавання Wi-Fi сигналів.


Кабелі

Оптоволоконний кабель на відміну від телефонного кабеля має пропускну здатність в рази вищу, коштує практично так само, як і телефонний і забезпечує стабільну роботу інтернету за рахунок стійкості до радіоперешкод та погодних умов. 

Вита пара - дешевий та простий у монтажі кабель для локальних мереж.


Сервер— це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси.

Дата-центр — це спеціалізована будівля для розміщення серверного  устаткування з  метою  забезпечення його роботи.
Додаткове завдання (виконується за бажанням на окрему оцінку)

Завантажити матеріал у pdf

_______

Інформаційний ресурс для навчальних вправ

https://learningapps.org 

_____________
Генератор ребусів

http://rebus1.com/ua

_______________
Генератори завдань для розвитку

Немає коментарів:

Дописати коментар