7 клас

Навчальні матеріали для учнів 7 класу

___________
Правила безпеки та поведінки в шкільній майстерні
 Навчальні майстерні є приміщеннями з підвищеними ризиком отримати травму через насиченість верстатами та іншими обладнанням для виконання роботи з великою кількістю виступаючих рукояток та інших частин. Для виконання робіт на робочому місці використовують гострі або важкі інструменти, якими можна поранитися або поранити однокласника. 

Формат docx
_____

2023-2024 навчальний рік

Проєкт №1. Органайзер.

Основна технологія:  технологія ручної обробки деревини.

Додаткова технологія: технологія трафаретного розпису.

 1. Організаційно-підготовчий етап

1.1. Обґрунтування проєкту.
Органайзери слугують для зберігання різноманітних речей. Зручно використовувати органайзери для розміщення канцелярських приладів для повсякденного використання. Для навчання та виконання завдань необхідні ручки та олівці, які зручно розташувати на простому органайзерові.
1.2 Планування
1.3 Вимоги
- функціональність
- естетичність
- безпечність
- простота виготовлення (технологічність)
- економність
- екологічність
1.4 Банк ідей

 1.5 Інформація для проєкту

 Методи конструювання

Метод фокальних об’єктів – це перенесення властивостей випадково обраних явищ та об’єктів на предмет, який проектується.

Перевагою методу є нетрадиційний напрямок творчого пошуку, недоліком є випадковість знаходження результату. Однак метод фокальних об’єктів є простим у застосуванні й сприяє виробленню нових, цікавих ідей.

Суть методу. Об’єкт, який маємо конструювати (наприклад свічник) ставимо у фокусі (центрі) схеми. Від слова фокус і походить назва методу. Вибираємо декілька будь-яких випадково вибраних предметів. Наприклад, перші два предмети, що стоять у кімнаті. Розписуємо їх властивості. Далі відбувається поєднання властивостей з фокальним об’єктом або частиною об'єкта. Звичайно можуть бути непоєднувані варіанти, можуть бути нісенітницею поєднання на перший погляд, тому зовсім відмовлятися від  таких варіантів не слід. Бажано знайти використання  більшості ознак чи властивостей.

Деревина як конструкційний матеріал

Дepeвинa є натуральним і eкoлoгічнo чистим матеріалом, що відновлюється.

Найцінніша частина дерева — стовбур. Кожна порода деревини має свій колір, запах і текстуру.

Текстура - природній малюнок волокон деревини та річних кілець на зрізі.

За текстурою досить легко визначити породу дерева. Наприклад, у хвойних порід річні кільця на поперечному розрізі помітніші, ніж у листяних.

 

Однією з важливих фізичних властивостей є взаємодія деревини з вологою. Для виготовлення виробів найкраще підходить деревина з вологістю (8...10 %).

Розпилюючи стовбур (колоду) в поздовжньому напрямку на спеціальних верстатах різної конструкції - пилорамах, отримують пиломатеріали.

Пиломатеріали    це  пиляна  продукція певної  якості  та  розмірів,  що  має  дві пласкі  паралельні  поверхні.  Дошка  і  брусок    основні  види  пиломатеріалів.

Дошка    це  пиломатеріал  завтовшки  до 100 мм включно і шириною більшою від її подвійної товщини. 

 Брусок    це  пиломатеріал  завтовшки  до 100 мм включно і шириною не більшою від його подвійної товщини. 


 Дошка має такі елементи: пласть, ребро, крайки і торці. 


Крайка (кромка, кант) - вузький поздовжній бік дошки. 

Пласть – широка частина дошки.  

Торець - поперечний кінцевий зріз пиломатеріалів.

 Урок онлайн

2. Конструкторський етап

Поняття про проеціювання

В основу побудови зображень на кресленику покладено метод проєціювання. Проєціювання нагадує утворення тіні предмета.

Утворення зображення предмета на кресленні уявними проєціюючими променями називають проєціювання.

Утворене методом проєціювання зображення вигляду предмета на площині називають проекцією.

Проєкції розташовані одна навпроти одної. Для зручності проводять тонкі лінії зв'язку.

 Кресленики органайзерів

Базова форма. Варіант 1
Кресленик

На достатній та високий рівень слід внести зміни до базової конструкції: округлення, фаски, переміщення деталей.

Варіант виконання з округленням
Варіант виконання з фасками

Базова форма. Варіант 2
Кресленик

На достатній та високий рівень слід внести зміни до базової конструкції: округлення, фаски, переміщення деталей.

Варіант виконання з округленням

Базова форма. Варіант 2
Кресленик

На достатній та високий рівень слід внести зміни до базової конструкції: округлення, фаски, переміщення деталей.

Варіант виконання з фасками

3. Технологічний етап

Визначення кількості матеріалів для виробу

Припуск – це спеціально залишений додатковий матеріал для подальшої більш точної обробки.

Оскільки конструкція виробу та  розміри заготовок у всіх однакові, змінювати можна лише форму деталей, то визначити розміри заготовок можна за креслениками або ескізами. З цією метою необхідно враховувати припуск на обробку торців деталей приблизно на 0,5-1 мм. Якщо заготовка розпилюється на шматки, то слід врахувати і ширину пропилу ножівки, яка становить приблизно 3 мм. Частина деталей по ширині уже сформовані, окремим деталям необхідно надати розмір за встановленою шириною. Тому тут теж слід на сторону додати припуск 0,5-1 мм.

Технологія обробки заготовок з  деревини

Основне  обладнання робочого місця для  обробки  деревини  -  столярний або комбінований верстак. Для  закріплення  та  утримання  заготовок,  що  обробляються,  у потрібному  положенні  використовують  слюсарні  лещата або притискачі.  Унаслідок кріплення в лещатах заготовок на їхній поверхні можуть з’являтися  вм’ятини  від насічок  пластин  сталевих  нагубників.

Для деталей обирають частини пиломатеріалів з якомога меншою кількістю вад: сучків, тріщин, гнилі, синюватості, сколів тощо.

Розмічяання

Розмічанням називається технологічна операція нанесення на заготовку ліній, що визначають  контури  деталі  або  місця,  які  підлягають  обробці.

Інструменти для розмічання: олівець, лінійка металева, креслярський  циркуль, столярний кутник, рейсмус, шаблон.

 Он-лайн урок про розмічання тут.

 Пиляння

Процес різання деревини здійснюється різальним інструментом, який має різальну частину у формі клина. Одні мають один клин або різець, інші – багато. До багаторізцевих інструментів належать столярні ножівки.

Пиляння  - це технологічна операція, під час якої відбувається поділ деревини на частини внаслідок різання пилкою.

Перш ніж почати розпилювати ту чи ту деревину, потрібно подивитися на зуби пилки – якої вони форми. Якщо вони мають форму рівнобедреного (рівностороннього) трикутника, пилка призначена для розпилювання  впоперек  волокон  деревини.  Для  розпилювання  вздовж волокон використовують пилку, зуби якої нахилені в бік пиляння і мають форму  косокутного  трикутника.

Поперечні пилки ріжуть однаково під час руху як «від себе», так і «до себе».

Місце різання, яке утворилося в деревині, називають пропил, а початок пиляння – запил.

Щоб пилка вільно рухалася в деревині і щоб уникнути її затиснення в пропилі в міру його поглиблення, її зуби розводять, тобто відгинають по черзі в різні боки на одну й ту саму величину.

Відстань між зубами пилки позначається на якості обробки матеріалу. Пилка з великими зубами (з великою відстанню  між  зубами)  розпилює  заготовку швидше,  але  різання  шорсткіше.  Продуктивність  роботи  дрібнозубою  пилкою,  навпаки,  нижча,  але  чистота різання краща.

Широка столярна ножівка має великі зубці та застосовується під час розпилювання великих за розміром пиломатеріалів. Натягнута ножівка – для більш дрібних робіт з малими пиломатеріалами.

При розпилюванні заготовок відступають від лінії розмітки на 0,5-1 мм та кладуть упорний брусок зі сторони деталі для утворення запилу. Після пропилювання на глибину 6-8 мм упорний брусок можна забрати і продовжувати пиляння без нього. Пиляння виконують плавними рухами з постійним контролем  по лінії розмічання. Під час пиляння уважно стежать за лінією розмітки, щоб пропил проходив точно біля наміченої риски (з урахуванням припусків на обробку).

Наприкінці пиляння натиск на пилку послаблюють, щоб не сколювати волокна  деревини  на  виході  пилки.

Он-лайн урок про пиляння деревини тут.

 Стругання

Стругання  деревини  - це технологічна операція з обробки деревини  різанням,  за  якого  площина різання збігається з оброблюваною поверхнею з метою надання форми та необхідних розмірів заготовці.

Процес  стругання  складається  з  двох етапів:  стругання  базових  поверхонь  і стругання заготовки за розміром. Базові сторони  позначають на заготовці буквою Б. Базову сторону перевіряють лінійкою на просвіт.

Шерхебель має півкругле залізко, використовують  для  чорнової  обробки деревини. Після стругання цим інструментом поверхня стає трохи хвиляста.

Рубанок має рівне залізко, застосовують його, щоб одержати точну за розмірами чистову обробку, після стругання площина  заготовки  практично  гладенька  і  рівна  в усіх точках.

Залізко рубанка має виступати рівномірно та на висоту приблизно 0,3 мм.

Суміжні до базових крайок чи пластей сторони заготовки перевіяють кутником. Якість  стругання  періодично  перевіряють  столярним  кутником. Перед початком роботи потрібно визначити лицьовий бік і напрямок волокон,  щоб  стругати  за  їх  напрямком. Коли різання проходить  у  напрямку волокон, поверхня залишиться гладкою, різання ж проти волокон залишає відколи поверхні.

Он-лайн урок про стругання тут.

 Обпилювання деревини

Рашпілем працюють як і напилком з метою надання криволінійної форми заготовці. Після рашпіля поверхня дуже шорстка. Тому її потім шліфують.

Он-лайн урок про обпилювання деревини тут.

Свердління виконують свердлами із зубом на краю. Перові свердла – отвори великого діаметра та невеликої глибини, спіральні – отвори малого діаметра та значної глибини. Перед свердлінням центр отвору наколюють шилом.

Он-лайн урок про свердління деревини тут

 Шліфування

Шліфування – це технологічна операція, що передбачає усунення незначних нерівностей на поверхні за допомогою абразивних матеріалів.

Паперова основа швидше  рветься, і ресурс такої шліфувальної шкурки невеликий. Шліфувальна шкурка на тканинній основі цупкіша та міцніша, однак має  більшу  вартість. 

Для  грубого  шліфування  поверхні  деревини  використовують  шліфувальну  шкурку  із  зернистістю  Р40–Р80.  А  шліфувальні  матеріали  із зернистістю Р100–180 використовують для проміжного шліфування, видалення різних недоліків. Шліфувальною  шкуркою  із  зернистістю  Р240–Р320  виконують  остаточне  шліфування.

Он-лайн урок про шліфування тут.

Розпис за допомогою трафаретів – швидкий та зручний спосіб надати кращих естетичних якостей виробу. На поверхню відшліфованої заготовки закріплюють трафарет малярним скотчем та аерографом наносять фарбу.

4. Заключний етап

(Зразок  оформлення)
Я виготовив органайзер, який відповідає поставленим вимогам крім міцності, адже з'єднання деталей я виконав з помилками. Найважче було робити шипове з'єднання стійки та накладки.
Якби я ще раз робив такий виріб, я б більше уваги приділив конструюванню  та виготовив би більш оригінальний виріб за вказаною базовою конструкцією.

_____________

2022-2023 навчальний рік


_________

Проєкт №4. Декоративне панно

Основна технологія:  технологія оздоблення мозаїкою.
Додаткова технологія: технологія обробки деревинних матеріалів (ДВП, фанера).

План виконання проекту

1. Організаційно-підготовчий етап

Щоб прикрасити свою кімнату, не обов’язково купувати дорогі аксесуари. Деякі дрібниці допоможуть оживити інтер’єр, а зробити їх дуже легко. Декоративне панно на стіну створене своїми руками – оригінальна прикраса і одночасно простий спосіб впоратися з декоруванням стін приміщення. Якщо стіна знаходиться у невеликій і погано освітлюваної кімнаті, для панно краще вибрати матеріал, який буде візуально збільшувати приміщення і відображати той невеличкий світ, який туди дістає..

Панно може бути розміщене безпосередньо на стіні, тобто оздоблення наклеєне безпосередньо на стіну. Інший варіант – знімне у вигляді композиції в рамці. Такі панно – це гобелени, картини з природніх матеріалів, з деревини, графіка тощо. Як варіант підвісних панно може бути будь-яке знімне оздоблення стін.

Ми можемо в рамках нашого проекту виконати невеличне знімне панно у техніці рельєфної мозаїки.

Орієнтовний перелік вимог: естетичність, якість виготовлення, оригінальність, міцність з’єднань, технологічність, економність, екологічність, безпечність тощо

 Банк ідей  Інформація до проєкту

    Панно - це велика картина, яка може бути виконана з різних матеріалів: дерева, скла, паперу, декоративної штукатурки, паперу, гіпсу та навіть з тіста. Панно буває різним за розміром і формою, може мати гладку або рельєфну поверхню. Це декоративний елемент, яким можна прикрасити вільну стіну в спальні, вітальні або кухні.

Породи поділяють на три групи: хвойні, листяні кільцесудинні, листяні розсіяносудинні.

До хвойних порід належать ті, у яких добре помітні річні шари, через те, що пізня деревина темніша, ніж рання: модрина, сосна, ялина, смерека тощо. Недоліки таких порід: сучки та смоляні ходи.

До листяних кільцесудинних належать породи з добре помітними річними шарами: дуб, ясен, в'яз, каштан. Вони мають красиву кольорову гаму деревини. 

До листяних розсіяносудинних належать породи, у яких річні шари малопомітні: бук, граб, клен звичайний, горіх грецький, береза, груша, липа, вільха, осика тощо.  

 Для виготовлення виробів краще використовувати деревину з вологістю 8-12% а шпон – 4-6%.

Деталі з різни порід деревини поєднують в мозаїковий набір, який називають композицією.

Композиція – це поєднання окремих елементів в єдине художнє ціле, що в конкретній зоровій формі відображає задум автора.

Для покращення виразності набору застосовують прийом контрасту або нюансу.

Контраст — це різко виражена різниця між однорідними якостями: темний – світлий, великий – малий, кутастий.

Нюанс – це незначна зміна у якостях сусідніх елементів: великий – менший,темний – світліший, округлий.

Сучасні технології виготовлення мозаїки

Маркетрі

Інтарсія


2. Конструкторський етап.
Завдання. Скопіювати (роздрукувати, перемалювати) обраний малюнок з збірки робочих малюнків та внести зміни. Можна використати інші малюнки. Деталі мозаїки можна об'єднувати або роз'єднувати, змінювати форму, додавати додаткові елементи, поєднувати різні малюнки в один тощо. Розмір зображення мозаїки становить не більше 150х200 мм. Розмір планок для рамки 15 мм.

 Робочі малюнки для рельєфної мозаїки для заготовок 150х200 мм 
Завантажити матеріал у форматі docx.
Завантажити матеріал у форматі pdf.

 3. Технологічний етап
Перегляньте відео.
З'ясуйте, яке технологічне обладнання було використано в технологічному процесі.
Складіть технологічну карту з виготовлення панно.
 _________________
 
 
4. Заключний етап

 Виконати тести для перевірки знань за покликанням. Зайти в систему https://test.edu.vn.ua,  зареєструватись.

Шлях до тестів: 7 клас, трудове навчання.

Пройти тренувальний тест (можна проходити багато разів) Технологія обробки деревини та технологія оздоблення мозаїкою (тренувальний тест)

Пройти контрольний тест (можна пройти один раз) Технологія обробки деревини та технологія оздоблення мозаїкою (контрольний тест)

Дати відповіді на запитання

- Які види мозаїки є простими для виконання вдома чи в шкільній майстерні?
- Які вироби можна оздоблювати рельєфною мозаїкою?
- Які нові терміни вивчив під час виконання проєкту?

_____

  Проект №3. Магніт на холодильник

План виконання проекту

1. Організаційно-підготовчий етап

Інформація до проєкту

Мозаїка по деревині – це декоративне зображення на дерев'яній основі виконане з деревинних або інших матеріалів.

Технологій виконання мозаїки є багато. Їх можна класифікувати за різними ознаками: розміщення на основі (врізанння або вклеювання та наклеювання), матеріали (деревина, шпон, зрізи, метали тощо).

Класифікація мозаїк по деревині у вигляді ментальної карти.
 

 
Завантажити матеріал у форматі зображення jpg.
 Завантажити матеріал у форматі pdf.

Шпон - це тонкі пластинки деревини товщиною 0,6-3,0 мм, отримані способом стругання, пиляння, лущення. Для мозаїки краще підходить струганий або пиляний шпон.

Для мозаїки використовують різні породи деревини. Їх спеціально підбирають за кольором та текстурою.

Текстура - це малюнок волокон деревини на зрізі. 

   Банк ідей магніту на холодильник

 

2. Конструкторський етап.
Завдання. Завантажити та роздрукувати або перемалювати обраний малюнок та внести зміни для надання оригінальності. Можна використати також інші малюнки, знайдені в інтернеті. Деталі мозаїки можна об'єднувати або роз'єднувати, змінювати форму, додавати додаткові елементи. Орієнтовний розмір зображення до 100х100 мм.3. Технологічний етап
Завдання.  Завантажити технологічну картку. Ознайомитися з порядком технологічних операцій. Записати у зошит в таблицю порядок дій та обладнання для виконання рельєфної мозаїки (технологічна картка без малюнків.)

4. Заключний етап
Дайте відповіді на запитання
- З якою технологією ти ознайомився?
-  Де можна використовувати цю технологію?
- Які нові поняття ти запам'ятав?
_____

Проєкт №1. Органайзер.

Основна технологія:  технологія ручної обробки деревини.

Додаткова технологія: технологія трафаретного розпису.

 1. Організаційно-підготовчий етап

1.1. Обґрунтування проєкту.
Органайзери слугують для зберігання різноманітних речей. Зручно використовувати органайзери для розміщення канцелярських приладів для повсякденного використання. Для навчання та виконання завдань необхідні ручки та олівці, які зручно розташувати на простому органайзерові.
1.2 Вимоги
- практичність
- простота конструкції
- простота виготовлення (технологічність)
- естетичність
- економінсть
- екологічність
1.3 Банк ідей

 

 1.4 Інформація для проєкту

 Методи конструювання

Метод фокальних об’єктів – це перенесення властивостей випадково обраних предметів на об'єкт, який проектується.

Перевагою методу є нетрадиційний напрямок творчого пошуку, недоліком є випадковість знаходження результату. Однак метод фокальних об’єктів є простим у застосуванні й сприяє виробленню нових, цікавих ідей.

Суть методу. Об’єкт, який маємо конструювати (наприклад, органайзер) ставимо у фокусі (центрі) схеми. Від слова фокус і походить назва методу. Вибираємо декілька будь-яких випадково вибраних предметів. Наприклад, перші два предмети, що стоять у кімнаті. Розписуємо їх властивості. 


Далі відбувається поєднання властивостей з фокальним об’єктом або частиною об'єкта. Звичайно можуть бути непоєднувані варіанти, можуть бути нісенітницею поєднання на перший погляд, тому зовсім відмовлятися від  таких варіантів не слід. Бажано знайти використання  більшості ознак чи властивостей та обрати найбільш оригінальну та доцільну, тобто, ту, що відповідає найкраще поставленим вимогам.

Деревина як конструкційний матеріал

Дepeвинa є натуральним і eкoлoгічнo чистим матеріалом, що відновлюється.

Найцінніша частина дерева — стовбур. Кожна порода деревини має свій колір, запах і текстуру.

Текстура - природній малюнок волокон деревини та річних кілець на зрізі.

За текстурою досить легко визначити породу дерева. Наприклад, у хвойних порід річні кільця на поперечному розрізі помітніші, ніж у листяних.

 

Колір  залежить  від  породи,  віку,  місцевості  й умов, у яких росло дерево.

Запах залежить від вмісту ефірної смоли, дубильних  речовин. 

Вологість деревини

Однією з важливих фізичних властивостей є взаємодія деревини з вологою. Для виготовлення виробів найкраще підходить деревина з вологістю (8...10 %).

Відносна вологість деревини - це відношення маси вологи, що міститься в деревині, до маси деревини у вологому стані.

Відносна вологість=маса вологи/маса вологої деревини

Усихання – зменшення об’єму і форми деревини під час висихання.Пиломатеріали

Розпилюючи стовбур (колоду) в поздовжньому напрямку на спеціальних верстатах різної конструкції - пилорамах, отримують пиломатеріали.

Пиломатеріали    це  пиляна  продукція певної  якості  та  розмірів,  що  має  дві пласкі  паралельні  поверхні.  Дошка  і  брусок    основні  види  пиломатеріалів.

Дошка    це  пиломатеріал  завтовшки  до 100 мм і шириною більшою від її подвійної товщини. 

 Брусок    це  пиломатеріал  завтовшки  до 100 мм і шириною не більшою від його подвійної товщини. 

 

Дошка має такі елементи: пласть, ребро, крайки і торці. 

 Крайка (кромка, кант) - вузький поздовжній бік дошки. 

Пласть – широка частина дошки.  

Торець - поперечний кінцевий зріз пиломатеріалів.

 Урок онлайн

2. Конструкторський етап

Поняття про проеціювання

В основу побудови зображень на кресленику покладено метод проеціювання. Проеціювання нагадує утворення тіні предмета.

Утворення зображення предмета на кресленні уявними проеціюючими променями називають проеціювання.

Утворене методом проеціювання зображення предмета на площині називають проекцією або виглядом.

Є декілька методів проеціювання. Для утворення зображення для креслеників використовують паралельне прямокутне проеціювання.

Он-лайн урок про проеціювання тут.

 Загальний вигляд

Кресленики деталей (зразок)

Накладка

Стійка

Основа
3. Технологічний етап

Визначення кількості матеріалів для виробу

Припуск – це спеціально залишений додатковий матеріал для подальшої більш точної обробки.

Оскільки конструкція виробу та  розміри заготовок у всіх однакові, змінювати можна лише форму деталей, то визначити розміри заготовок можна за креслениками або ескізами. З цією метою необхідно враховувати припуск на обробку торців деталей приблизно на 0,5-1 мм. Якщо заготовка розпилюється на шматки, то слід врахувати і ширину пропилу ножівки, яка становить приблизно 3 мм. Частина деталей по ширині уже сформовані, окремим деталям необхідно надати розмір за встановленою шириною. Тому тут теж слід на сторону додати припуск 0,5-1 мм.

Технологія обробки заготовок з  деревини

Основне  обладнання робочого місця для  обробки  деревини  -  столярний або комбінований верстак. Для  закріплення  та  утримання  заготовок,  що  обробляються,  у потрібному  положенні  використовують  слюсарні  лещата або притискачі.  Унаслідок кріплення в лещатах заготовок на їхній поверхні можуть з’являтися  вм’ятини  від насічок  пластин  сталевих  нагубників.

Для деталей обирають частини пиломатеріалів з якомога меншою кількістю вад: сучків, тріщин, гнилі, синюватості, сколів тощо.

Розмічання

Розмічанням називається технологічна операція нанесення на заготовку ліній, що визначають  контури  деталі  або  місця,  які  підлягають  обробці.

Інструменти для розмічання: олівець, лінійка металева, креслярський  циркуль, столярний кутник, рейсмус, шаблон.

 Он-лайн урок про розмічання тут.

 Пиляння

Процес різання деревини здійснюється різальним інструментом, який має різальну частину у формі клина. Одні мають один клин або різець, інші – багато. До багаторізцевих інструментів належать столярні ножівки.

Пиляння  - це технологічна операція, під час якої відбувається поділ деревини на частини внаслідок різання пилкою.

Перш ніж почати розпилювати ту чи ту деревину, потрібно подивитися на зуби пилки – якої вони форми. Якщо вони мають форму рівнобедреного (рівностороннього) трикутника, пилка призначена для розпилювання  впоперек  волокон  деревини.  Для  розпилювання  вздовж волокон використовують пилку, зуби якої нахилені в бік пиляння і мають форму  косокутного  трикутника.

Поперечні пилки ріжуть однаково під час руху як «від себе», так і «до себе».

Місце різання, яке утворилося в деревині, називають пропил, а початок пиляння – запил.

Щоб пилка вільно рухалася в деревині і щоб уникнути її затиснення в пропилі в міру його поглиблення, її зуби розводять, тобто відгинають по черзі в різні боки на одну й ту саму величину.

Відстань між зубами пилки позначається на якості обробки матеріалу. Пилка з великими зубами (з великою відстанню  між  зубами)  розпилює  заготовку швидше,  але  різання  шорсткіше.  Продуктивність  роботи  дрібнозубою  пилкою,  навпаки,  нижча,  але  чистота різання краща.

Широка столярна ножівка має великі зубці та застосовується під час розпилювання великих за розміром пиломатеріалів. Натягнута ножівка – для більш дрібних робіт з малими пиломатеріалами.

При розпилюванні заготовок відступають від лінії розмітки на 0,5-1 мм та кладуть упорний брусок зі сторони деталі для утворення запилу. Після пропилювання на глибину 6-8 мм упорний брусок можна забрати і продовжувати пиляння без нього. Пиляння виконують плавними рухами з постійним контролем  по лінії розмічання. Під час пиляння уважно стежать за лінією розмітки, щоб пропил проходив точно біля наміченої риски (з урахуванням припусків на обробку).

Наприкінці пиляння натиск на пилку послаблюють, щоб не сколювати волокна  деревини  на  виході  пилки.

Он-лайн урок про пиляння деревини тут.