Креслення

______________________

_______________________

2023-2024 навчальний рік

Підручник Сидоренко В. К. Креслення. Завантажити в pdf. 
______________
  _______

Завдання 16. Електричні схеми

Виконати принципову електричну схему відповідно до варіанту

  Завантажити довідковий матеріал та завдання

 ___________ 

Завдання 15. Кінематичні схеми________

 Завдання 14. Нерознімні з'єднання. Заклепкове з'єднання

Виконати розрахунки однорядного заклепкового шва з однією накладкою

Довідкові дані

Ряд діаметрів заклепок: 2  2,5  3  4  5 6  8  10  12  16 20 24  30  36

Ряд довжин заклепок: 3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34   36  38  40  42  45 …210

Ряд товщини листів зі сталі: 0,2  0,25  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,5   2,8  3,0  3,2  3,5  4,0.


 Розрахунок розмірів заклепки

Завантажити зразок розрахунку та варіанти домашнього завдання у форматі pdf.

Зразок для кресленика


Варіанти

Варіант
Товщина листа S
Варіант
Товщина листа S
1
0,5
7
1,8
2
0,8
8
2,0
3
1,0
9
2,2
4
1,2
10
2,5
5
1,4
11
2,8
6
1,6
12
3,0
_________

Завдання 13.  Шпонкове з'єднання

Підручник. Параграф 12.3. Таблиця 7 для розрахунків.
Виконати розрахунки та кресленик шпонкового з'єднання
Завантажити приклад розрахунку та варіанти завдань у форматі pdf
Вар.
Діаметр вала
(поз. 1)
Ширина маточини (поз. 2)
Вар.
Діаметр вала
(поз. 1)
Ширина маточини
(поз. 2)
1
20
15
7
15
14
2
22
20
8
40
30
3
25
25
9
45
25
4
25
35
10
48
35
5
31
20
11
52
30
6
34
40
12
55
45

__________

Завдання 12. Різьбові з'єднання


Виконати розрахунки та кресленик болтового з'єднання за зразком.

Дані дві проекції фрагментів деталей для з'єднання
За формулами виконати розрахунки деталей з'єднання. Визначити довжину болта та шпильки за довідковими даними.
Варіанти
__________

Завдання 11. Практична робота 7. Розріз


Прочитати підручник параграф 8. 
Переглянути відео з 15 хв. 36 с до 31 хв 10 с.


Виконати фронтальний розріз деталі, нанести розміри.


Утворення фронтального ступінчастого розрізу

__________

Завдання 10.  Практична робота 6. Переріз

 Прочитати підручник параграфи 7.1-7.3.
Переглянути відео з 8 хв. 40 с. до 15 хв. 35 с.


Накреслити  вигляд та вказаний переріз як винесений. нанести розміри.

Завантажити варіанти завдань 1-6
Завантажити варіанти завдань 7-12

Зразок виконання завдання

__________

Завдання 9. Практична робота 5. Аксонометричні зображення
Прочитати параграф 6.1 та 6.2.  Переглянути відео.
Прочитати параграф 6.1 та 6.2. Виконати в зошиті аксонометричне ізометричне зображення деталі на вибір рис. 130. Порядок виконання табл. 5. с. 106.
_________________

Завдання 8. Практична робота 4. Три проекції деталі
На форматі А4 виконати кресленик деталі у трьох проєкціях. На рівень 1 (до 9 балів) обрати один із запропонованих варіантів. На рівень 2 (10-12 б.) обрати два варіанти та виконати на одному аркуші А4.
Клітинка на завданні становить 5 мм. Масштаб 2:1, означає, що зображення збільшують у два рази. Розміри предмета залишаються ті самі. Тобто, якщо ширина деталі 4 клітинки, то розмір наносять 4х5=20 мм, але на зображенні виконують 40 мм (у 2 рази збільшене).

Підручник: параграф 4.2

 Варіанти завдань роботи №4 завантажити тут

___________

Завдання 7. Дві проєкції деталі

Теоретичний матеріал у підручнику параграф 4,2 сторінки 42-48.
Завдання
Рівень 1. Виконати у зошиті кресленик деталі у двох проекціях. Розміри можна взяти довільні. Розміри нанести. 
Рівень 2. Виконати у зошиті кресленики деталей у двох проекціях. Розміри можна взяти довільні. Розміри нанести. 

______________________

Завдання 6. Геометричні побудови. Поняття про спряження
Теоретична довідка.
Спряження - це плавний перехід однієї лінії в іншу. Точка переходу ліній називають точкою спряження.
Спряження двох паралельних ліній.

Спряження ліній під різними кутами.
Спряження з колами.
Більш детально тут.

Підручник 5,3

Завдання практичної роботи 3 на форматі А4

Рівень1. Виконати на форматі А4 кресленик деталі зі спряженням. Назва роботи "Спряження".
Варіант 1.

Варіант 2.
Рівень2. Виконати на одному форматі А4 кресленики двох деталей зі спряженням. Назва роботи "Спряження".

________________

Завдання 4. Нанесення розмірів

Рівень 1 (до 9 б.). Підручник Сидоренко В. К. Креслення сторінка 36, рис. 47. Обрати одне із зображень. За половиною симетричного зображення у зошиті  виконати повністю зображення деталі, нанести розміри. 


Рівень 2 (до 12 б.). Підручник Сидоренко В. К. Креслення сторінка 36, рис. 47. За половиною симетричного зображення у зошиті  виконати повністю зображення обох деталей, нанести розміри. 


_________

Завдання 3. Титульний аркуш

1.Рівень 1. (до 9 б.)Виконати титульний аркуш А4 у вертикальному положенні альбому робіт з рамкою (без основного напису) та наступним текстом (у дужках вказаний номер шрифта):

Завдання. На форматі А4 виконати титульний аркуш за розрахунками в зошиті. Креслити тільки рамку.

АЛЬБОМ (10, великі)
ГРАФІЧНИХ РОБІТ (10, великі)
З КРЕСЛЕННЯ (7, великі)
учня 10-А класу (5)
комунального закладу (5)
Вінницький ліцей №34 (5)
Прізвище Ім'я По батькові (7) 
______________

Завдання 2. Шрифти креслярські
Довідкова інформація

Висота великих літер у міліметрах, виміряна перпендикулярно до основи рядка, визначає розмір шрифту. Її познача­ють hНаписи на кресленнях виконують шриф­тами таких розмірів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 і 40 мм.

Висота малих літер (її позначають с) відпо­відає висоті великих літер попереднього розміру шрифту Наприклад,  для шрифту розміру  14 висота малих літер дорівнює 10 мм, для розміру 10—7 мм, для розміру 7 — 5 мм і т. д.

Товщину ліній шрифту визначають залежно від висоти шрифту. Вона дорівнює 0,1 h і позначається d.

Ширина більшості великих літер  має до­рівнювати 0,6h.

Ширина літер А, Д, Ж, М, Ф, X, Ш, Щ, Ю 0,8h, (включаючи нижні і верхні елементи).

Ширина літер Г, С, 3 — 0,5h.

Ши­рина більшості малих літер дорівнює 0,5h.

Ширина літер а, м, ц, ь дорівнює 0,6 h.

Ширина літер ж, т, ф, ш, щ, ю — 0,7 h, з та с — 0,4 h.

Частини літер, які виступають з рядка (зверху або знизу), виконуються за рахунок відстаней між рядками.

Висота всіх цифр дорівнює висоті великих літер hШири­на цифр дорівнює h/2 (за винятком цифр 1(0,3 h) і 4 (0,5 h).

Відстань між літерами і цифрами в словах 0,2h між словами і числами — 0,6h. Відстань між нижні­ми лінійками рядків — 1,7 h.

Зразок виконання літер та цифр


Завдання
В зошиті виконати підпис титульного аркуша, розрахувавши відстані між буквами, словами та рядками.
АЛЬБОМ (10, великі)
ГРАФІЧНИХ РОБІТ (10, великі)
З КРЕСЛЕННЯ (7, великі)
учня 10-А класу (5)
комунального закладу (5)
Вінницький ліцей №34 (5)
Прізвище Ім'я По батькові (7)
_______________

Завдання 1. Оформлення кресленика 

Формати
Лінії креслення

 Рамка
Рамка та основний напис виконують суцільною товстою основною лінією.
Основний напис

Завдання
1. Рівень 1 (до 9 балів) Виконати в тонких лініях рамку та основний напис. Обрати один з двох варіантів та накреслити на форматі А4 в тонких лініях. Перевірити. Навести лінії (товщина та колір) рамки та основного напису та необхідні лінії на квадраті.
2. Рівень 2 (до 12 балів). Виконати в тонких лініях рамку та основний напис. Накреслити на форматі А4 в тонких лініях обидва варіанти. Перевірити. Навести (товщина та колір) лінії рамки та основного напису та необхідні лінії на квадраті.

Зразок оформлення роботи №1 "Лінії креслення"
_____________


_________________________________________

______
_


2022-2023 навчальний рік

  __________

Підручник Сидоренко В. К. Креслення. Завантажити в pdf. 

_________

Завдання 12. Електричні схеми

Виконати принципову електричну схему відповідно до варіанту

  Завантажити довідковий матеріал та завдання

 ___________

Завдання 11. Кінематичні схеми________

 Завдання 10. Нерознімні з'єднання. Заклепкове з'єднання


Виконати розрахунки однорядного заклепкового шва з однією накладкою

Довідкові дані

Ряд діаметрів заклепок: 2  2,5  3  4  5 6  8  10  12  16 20 24  30  36

Ряд довжин заклепок: 3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34   36  38  40  42  45 …210

Ряд товщини листів зі сталі: 0,2  0,25  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,5   2,8  3,0  3,2  3,5  4,0.

 Розрахунок розмірів заклепки
 

 
  
Завантажити зразок розрахунку та варіанти домашнього завдання у форматі pdf.


Варіанти

Варіант
Товщина листа S
Варіант
Товщина листа S
1
0,5
7
1,8
2
0,8
8
2,0
3
1,0
9
2,2
4
1,2
10
2,5
5
1,4
11
2,8
6
1,6
12
3,0_________

Завдання 9. Дві проєкції деталі

Теоретичний матеріал у підручнику параграф 4,2 сторінки 42-48.
Завдання
Рівень 1. Виконати на форматі А4 кресленик деталі у двох проекціях. Розміри можна взяти довільні. Розміри нанести. Виконати рамку та основний напис.
Рівень 2. Виконати на одному форматі А4 кресленики деталей у двох проекціях. Розміри можна взяти довільні. Розміри нанести. Виконати рамку та основний напис. 

______________________
Завдання 8. Ескіз

Теоретичний матеріал у підручнику параграф 3.3
Завдання.
Рівень 1. За наочним зображенням виконати ескіз деталі у зошиті. Всі лінії та написи виконують олівцем. Нанести розміри.

Рівень 2. За наочним зображенням виконати ескізи деталей у зошиті. Всі лінії та написи виконують олівцем. Нанести розміри.
___________________

Завдання 7. Поділ кола на частини

Параграф у підручнику 2.4.

Поділ кола на частини методом хорд. Для цього слід використовувати таблицю хорд. В ній подані коефіцієнти k, які необхідно помножити на діаметр кола dl=d·k. Тобто, коло діаметром 30 мм необхідно поділити на 5 частин. Знаходимо довжину хорди l=30*0.58779=17,6337 мм. Знаючи  довжину хорди ми вставляємо циркуль або вимірник на цю величину і з однієї точки відкладаємо по колу засічки. Якщо перша і остання засічки співпадуть то поділ виконаний точно.


Зразок оформлення роботи №4 "Поділ кола, спряження" 

Завдання
Рівень 1. Виконати кресленик плоскої деталі на форматі А4. Назва роботи "Поділ кола".
Рівень 1. Виконати кресленики плоских деталей на форматі А4. Назва роботи "Поділ кола"._____________
Завдання 6. Геометричні побудови. Поняття про спряження
Теоретична довідка.
Спряження - це плавний перехід однієї лінії в іншу. Точка переходу ліній називають точкою спряження.
Спряження двох паралельних ліній.

Спряження ліній під різними кутами.
Спряження з колами.
Більш детально тут.

Підручник 5,3

Завдання

Рівень1. Виконати на форматі А4 кресленик деталі зі спряженням. Назва роботи "Спряження".

Рівень2. Виконати на одному форматі А4 кресленики двох деталей зі спряженням. Назва роботи "Спряження".

________________

Завдання 5. Нанесення розмірів 

Прочитати у підручнику параграф 3.2

Рівень 1 (до 9 б.). Обрати на вибір картку. Виконати на форматі А4  одне зображення в масштабі 2:1 плоскої деталі товщиною 3  мм. Нанести розміри. Виконати рамку та основний напис. Роботу підписати шрифтом 5 Нанесення розмірів. Можна попередньо для перевірки надіслати в тонких лініях.
 


Рівень 2 (до 12 б.). Виконати на одному форматі А4 кресленики  в масштабі 2:1 двох плоских деталей  товщиною 2 мм та 5 мм. Нанести розміри. Виконати рамку та основний напис. Роботу підписати шрифтом 5 Нанесення розмірів. Можна попередньо для перевірки надіслати в тонких лініях.


Зразок оформлення роботи №5 "Нанесення розмірів" 


__________

Завдання 4. Нанесення розмірів

Рівень 1 (до 9 б.). Підручник Сидоренко В. К. Креслення сторінка 36, рис. 47. Обрати одне із зображень. За половиною симетричного зображення у зошиті  виконати повністю зображення деталі, нанести розміри. 


Рівень 2 (до 12 б.). Підручник Сидоренко В. К. Креслення сторінка 36, рис. 47. За половиною симетричного зображення у зошиті  виконати повністю зображення обох деталей, нанести розміри. 


_________

Завдання 3. Титульний аркуш

1.Рівень 1. (до 9 б.)Виконати титульний аркуш А4 у вертикальному положенні альбому робіт з рамкою (без основного напису) та наступним текстом (у дужках вказаний номер шрифта):

АЛЬБОМ (10)

ГРАФІЧНИХ РОБІТ  (10)

З КРЕСЛЕННЯ (10)

учня 10-А класу (5)

комунального закладу (5)

"Вінницького ліцею №34" (5)

Прізвище Ім'я По-батькові(7)

Рівень 2. Виконати рівень 1 та вгорі шрифтом 5 мм написати:
 Міністерство освіти і науки України 
Департамент освіти Вінницької міської ради

__________________

Завдання 2. Шрифти креслярські
Довідкова інформація

Висота великих літер у міліметрах, виміряна перпендикулярно до основи рядка, визначає розмір шрифту. Її познача­ють hНаписи на кресленнях виконують шриф­тами таких розмірів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 і 40 мм.

Висота малих літер (її позначають с) відпо­відає висоті великих літер попереднього розміру шрифту Наприклад,  для шрифту розміру  14 висота малих літер дорівнює 10 мм, для розміру 10—7 мм, для розміру 7 — 5 мм і т. д.

Товщину ліній шрифту визначають залежно від висоти шрифту. Вона дорівнює 0,1 h і позначається d.

Ширина більшості великих літер  має до­рівнювати 0,6h.

Ширина літер А, Д, Ж, М, Ф, X, Ш, Щ, Ю 0,8h, (включаючи нижні і верхні елементи).

Ширина літер Г, С, 3 — 0,5h.

Ши­рина більшості малих літер дорівнює 0,5h.

Ширина літер а, м, ц, ь дорівнює 0,6 h.

Ширина літер ж, т, ф, ш, щ, ю — 0,7 h, з та с — 0,4 h.

Частини літер, які виступають з рядка (зверху або знизу), виконуються за рахунок відстаней між рядками.

Висота всіх цифр дорівнює висоті великих літер hШири­на цифр дорівнює h/2 (за винятком цифр 1(0,3 h) і 4 (0,5 h).

Відстань між літерами і цифрами в словах 0,2h між словами і числами — 0,6h. Відстань між нижні­ми лінійками рядків — 1,7 h.

Зразок виконання літер та цифр


Завдання

Рівень 1.(до 9 б.).  Розрахувати за довідковим матеріалом ширину літер та проміжків для: Вінницький ліцей №34. Висота шрифту 10. Виконати сітку у зошиті в клітинку та відповідно до зразку виконання літер та цифр виконати напис тонкими лініями твердим олівцем, якщо все правильно, то навести м'яким олівцем. Аналогічно виконати для свого імені та прізвища.

2. Рівень 2 (до 12 балів). Виконати завдання рівня 1. Розрахувати ширину літер та проміжків для адреси школи без скорочень (місто, вулиця...). Розмір шрифту 5. Виконати сітку та напис.

_________________

Завдання 1. Оформлення кресленика 

Формати
Лінії креслення

 Рамка
Рамка та основний напис виконують суцільною товстою основною лінією.
Основний напис

Завдання
1. Рівень 1 (до 9 балів) Виконати в тонких лініях рамку та основний напис. Обрати один з двох варіантів та накреслити на форматі А4 в тонких лініях. Перевірити. Навести лінії (товщина та колір) рамки та основного напису та необхідні лінії на квадраті.
2. Рівень 2 (до 12 балів). Виконати в тонких лініях рамку та основний напис. Накреслити на форматі А4 в тонких лініях обидва варіанти. Перевірити. Навести (товщина та колір) лінії рамки та основного напису та необхідні лінії на квадраті.

Зразок оформлення роботи №1 "Лінії креслення"

_____________________________
____
__

2021-2022 навчальний рік

  __________

Підручник Сидоренко В. К. Креслення. Завантажити в pdf. 

_________

 Шпонкове з'єднання

Завдання 11
Виконати розрахунки та кресленик шпонкового з'єднання
Завантажити приклад розрахунку та варіанти завдань у форматі pdf
Вар.
Діаметр вала
(поз. 1)
Ширина маточини (поз. 2)
Вар.
Діаметр вала
(поз. 1)
Ширина маточини
(поз. 2)
1
20
15
7
15
14
2
22
20
8
40
30
3
25
25
9
45
25
4
25
35
10
48
35
5
31
20
11
52
30
6
34
40
12
55
45

__________

Різьбові з'єднання

Завдання 13.

Виконати розрахунки та кресленик різьбових з'єднань: болтового та шпилькового за зразком.

Дані дві проекції фрагментів деталей для з'єднання
За формулами виконати розрахунки деталей з'єднання. Визначити довжину болта та шпильки за довідковими даними.
Варіанти
__________

Тема 8. Аксонометрична проекція

Завдання 8.
Прочитати підручник параграфи 6,1 та 6,2.
З підручника за мал. 130 та 131 обрати деталь та за двома її проекціями виконати аксонометричну проекцію (диметричну або ізометричну на власний вибір).

__________

Тема 7. Три проекції деталі

Підручник: параграф 4.2


_____________ 

 Тема 6. Поняття про проєціювання. Дві проекції деталі

Підручник: параграф 4.1 та 4.2

Завдання 1
Підручник. Сторінка 52, рис.73. Обрати об'ємну модель з буквою (синій колір) та підібрати до неї відповідні три проєкції з цифрою. Виконати в зошиті три проєкції за довільними розмірами та нанести розміри.
____

Варіанти завдань завантажити тут. 

Зразок оформлення роботи №6

_________
Тема 5. Ескіз
Підручник: параграф 3.3.
Домашнє завдання: виконати два ескізи за рис. 52 у аркуші в клітинку  (береться із зошита та обрізаються поля)

 
Зразок оформлення роботи №5 "Ескіз плоскої деталі" 

___________________

Тема 4. Геометричні побудови на кресленні 

Теоретичні відомості можна переглянути тут 
Параграфи у підручнику 2.4 та 5.3.
Поділ кола на частини методом хорд. Для цього слід використовувати таблицю хорд. В ній подані коефіцієнти k, які необхідно помножити на діаметр кола dl=d·k. Тобто, коло діаметром 30 мм необхідно поділити на 5 частин. Знаходимо довжину хорди l=30*0.58779=17,6337 мм. Знаючи  довжину хорди ми вставляємо циркуль або вимірник на цю величину і з однієї точки відкладаємо по колу засічки. Якщо перша і остання засічки співпадуть то поділ виконаний точно.

Варіанти 1-6 для домашнього завдання завантажити тут 
Варіанти 7-12 для домашнього завдання завантажити тут


Зразок оформлення роботи №4 "Поділ кола, спряження" 
 
______________

Картки із завданнями

На форматі А4 виконати кресленик плоскою деталі та нанести розміри. Варіант обрати самостійно.

________


                                                    Тема 3. Нанесення розмірів


Завдання. Обрати одне із зображень. За половиною симетричного зображення у зошиті  виконати повністю зображення деталі, нанести розміри. 
Підручник Сидоренко В. К. Креслення сторінка 36, рис. 47.

 
Зразок оформлення роботи №3 "Нанесення розмірів" 

__________

Робота  №2 "Шрифти. Титульний аркуш" 

Виконати титульний аркуш А4 у вертикальному положенні альбому робіт з рамкою (без основного напису) та наступним текстом (у дужках вказаний номер шрифта):

АЛЬБОМ (10)

ГРАФІЧНИХ РОБІТ  (10)

З КРЕСЛЕННЯ (10)

учня 10-А класу (5)

комунального закладу (5)

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (5)

із спеціалізованими класами (5)

з поглибленим вивченням математики і фізики (5)

№34 Вінницької міської ради" (5)

Прізвище Ім'я По-батькові(7)

 

__________________

Тема 1. Оформлення кресленика 

Формати
Лінії креслення

 Рамка
Рамка та основний напис виконують суцільною товстою основною лінією.
Основний напис

Завдання
Виконати в тонких лініях рамку та основний напис. Обрати один з двох варіантів та накреслити на форматі А4 в тонких лініях. Перевірити. Навести лінії рамки та основного напису та необхідні лінії на квадраті.

Зразок оформлення роботи №1 "Лінії креслення"

 ----------------
___________________
_______
__

2020-2021 навчальний рік

  __________

Підручник Сидоренко В. К. Креслення. Завантажити в pdf. 

__________

Електричні схеми

Завдання 17.

Виконати принципову електричну схему відповідно до варіанту

  Завантажити довідковий матеріал та завдання

 ___________

Кінематичні схеми

Завдання 17


 _______

Основи будівельного кресленика

Завдання 16


Виконати будівельний кресленик за рис. 248 підручника
 
_____________

Основи топографічного кресленика

Завдання 15
Прочитати параграф 15 підручника.
Розглянути умовні графічні позначення на топографічних креслениках (таблиця на с. 208).
Виконати на А4 топографічний кресленик місцевості за мал. 245, с. 209.
________

Складальний кресленик

Завдання 14

Виконати складальний кресленик на вибір з підручника рис. 231, 233,  234, 235, 236.

________

Різьбові з'єднання

Завдання 13.

Виконати розрахунки та кресленик різьбових з'єднань: болтового та шпилькового за зразком.

Дані дві проекції фрагментів деталей для з'єднання
За формулами виконати розрахунки деталей з'єднання. Визначити довжину болта та шпильки за довідковими даними.
Варіанти

________

  Нерознімні з'єднання. Заклепкове з'єднання

Завдання 12

Виконати розрахунки однорядного заклепкового шва з однією накладкою

Довідкові дані

Ряд діаметрів заклепок: 2  2,5  3  4  5 6  8  10  12  16 20 24  30  36

Ряд довжин заклепок: 3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34   36  38  40  42  45 …210

Ряд товщини листів зі сталі: 0,2  0,25  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,5   2,8  3,0  3,2  3,5  4,0.

 Розрахунок розмірів заклепки
 

 
 
Завантажити зразок розрахунку та варіанти домашнього завдання у форматі pdf.


Варіанти

Варіант
Товщина листа S
Варіант
Товщина листа S
1
0,5
7
1,8
2
0,8
8
2,0
3
1,0
9
2,2
4
1,2
10
2,5
5
1,4
11
2,8
6
1,6
12
3,0_________

 Шпонкове з'єднання

Завдання 11
Виконати розрахунки та кресленик шпонкового з'єднання
Завантажити приклад розрахунку та варіанти завдань у форматі pdf
Вар.
Діаметр вала
Ширина маточини
Вар.
Діаметр вала
Ширина маточини
1
20
15
7
15
14
2
22
20
8
40
30
3
25
25
9
45
25
4
25
35
10
48
35
5
31
20
11
52
30
6
34
40
12
55
45


  _______

Розріз

Завдання 10

Прочитати підручник параграф 8. 
Переглянути відео з 15 хв. 36 с до 31 хв 10 с.


Виконати фронтальний розріз деталі, нанести розміри.


Утворення фронтального ступінчастого розрізу

__________

 Переріз

Завдання 9.
 Прочитати підручник параграфи 7.1-7.3.
Переглянути відео з 8 хв. 40 с. до 15 хв. 35 с.


Накреслити  вигляд та вказаний переріз як винесений. нанести розміри.

Завантажити варіанти завдань 1-6
Завантажити варіанти завдань 7-12

Зразок виконання завдання

__________

Аксонометрична проекція

Завдання 8.
Прочитати підручник параграфи 6,1 та 6,2.
З підручника за мал. 130 та 131 обрати деталь та за двома її проекціями виконати аксонометричну проекцію (диметричну або ізометричну на власний вибір).

__________

Тема 7. Три проекції деталі

Підручник: параграф 4.2

 Варіанти завдань роботи №7 завантажити тут

-----------
------
--- 

 Тема 6. Поняття про проєціювання. Дві проекції деталі

Підручник: параграф 4.1 та 4.2
 Тема 5. Ескіз
Підручник: параграф 3.3.
Домашнє завдання: виконати два ескізи за рис. 52 у аркуші в клітинку  (береться із зошита та обрізаються поля)

 
Зразок оформлення роботи №5 "Ескіз плоскої деталі" 
-----------
------
---

Тема 4. Геометричні побудови на кресленні 

Теоретичні відомості можна переглянути тут 
Параграфи у підручнику 2.4 та 5.3.
Поділ кола на частини методом хорд. Для цього слід використовувати таблицю хорд. В ній подані коефіцієнти k, які необхідно помножити на діаметр кола d: l=d·k. Тобто, коло діаметром 30 мм необхідно поділити на 5 частин. Знаходимо довжину хорди l=30*0.58779=17,6337 мм. Знаючи  довжину хорди ми вставляємо циркуль або вимірник на цю величину і з однієї точки відкладаємо по колу засічки. Якщо перша і остання засічки співпадуть то поділ виконаний точно.

Варіанти 1-6 для домашнього завдання завантажити тут 
Варіанти 7-12 для домашнього завдання завантажити тут


Зразок оформлення роботи №4 "Поділ кола, спряження" 
 
-------------
-------
---

 Тема 3. Нанесення розмірів


Завдання. Обрати одне із зображень. За половиною симетричного зображення у зошиті  виконати повністю зображення деталі, нанести розміри. 
Підручник Сидоренко В. К. Креслення сторінка 36, рис. 47.

 
Зразок оформлення роботи №3 "Нанесення розмірів" 

 -----------
------
--

 
Робота  №2 "Шрифти. Титульний аркуш" 

Виконати титульний аркуш А4 у вертикальному положенні альбому робіт з рамкою (без основного напису) та наступним текстом (у дужках вказаний номер шрифта):

Альбом графічних робіт (10)

з креслення (10)

учня 10-А класу (5)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 Вінницької міської ради" (5)

прізвище ім'я по-батькові(7)

 

------------
-------
--

 Тема 1. Оформлення кресленика 

Формати
Лінії креслення

 Рамка
Рамка та основний напис виконують суцільною товстою основною лінією.
Основний напис

Зразок оформлення роботи №1 "Лінії креслення"


 ----------------
---------
----  Завдання на карантин

Виконані завдання на А4 слід відсканувати або сфотографувати і надіслати на ел. пошту учителеві lerom9@ukr.net

Для тих, хто не виконав попередні завдання (до карантину)

Різьбові з'єднання

Завдання 12.

Виконати розрахунки та кресленик різьбових з'єднань: болтового та шпилькового

Дані дві проекції фрагментів деталей для з'єднання
За формулами виконати розрахунки деталей з'єднання. Визначити довжину болта та шпильки за довідковими даними.
Варіанти

-------------
------
--

 Шпонкове з'єднання

Завдання 12
Виконати розрахунки та кресленик шпонкового з'єднання
Завантажити приклад розрахунку та варіанти завдань у форматі pdf
Вар.
Діаметр вала
Ширина маточини
Вар.
Діаметр вала
Ширина маточини
1
20
15
7
15
14
2
22
20
8
40
30
3
25
25
9
45
25
4
25
35
10
48
35
5
31
20
11
52
30
6
34
40
12
55
45


----------
-----
--

Нерознімні з'єднання. Заклепкове з'єднання

Завдання 13

Виконати розрахунки однорядного заклепкового шва з однією накладкою

Довідкові дані

Ряд діаметрів заклепок: 2  2,5  3  4  5 6  8  10  12  16 20 24  30  36

Ряд довжин заклепок: 3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34   36  38  40  42  45 …210

Ряд товщини листів зі сталі: 0,2  0,25  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,5   2,8  3,0  3,2  3,5  4,0.

Розрахунок розмірів заклепки
 
Завантажити зразок розрахунку та варіанти домашнього завдання у форматі pdf.


Варіанти

Варіант
Товщина листа S
Варіант
Товщина листа S
1
0,5
7
1,8
2
0,8
8
2,0
3
1,0
9
2,2
4
1,2
10
2,5
5
1,4
11
2,8
6
1,6
12
3,0


------------
-------
---

  Завдання під час карантину

Виконані завдання на А4 слід відсканувати або сфотографувати і надіслати на ел. пошту учителеві lerom9@ukr.net

 

Складальний кресленик

Завдання 14


Виконати складальний кресленик на вибір з підручника рис. 231, 233,  234, 235, 236.
 ------------
------
---

Основи будівельного кресленика

Завдання 15


Виконати будівельний кресленик за рис. 248 підручника
 

 ---------------
-------
---

Кінематичні схеми

Завдання 16


  --------------
-------
---

Електричні схеми

Завдання 17.

Виконати принципову електричну схему відповідно до варіанту

 

Завантажити довідковий матеріал та завдання

  ------------------

-------

--

 

Оформлення кресленика 

Формати
Лінії креслення

 Рамка
Рамка та основний напис виконують суцільною товстою основною лінією.
Основний напис

Зразок оформлення роботи №1 "Лінії креслення"
 ----------------
---------
----
Зразок оформлення роботи №2 "Шрифти. Титульний аркуш" -------------
-------
---

Нанесення розмірів


Зразок оформлення роботи №3 "Нанесення розмірів" 
 -----------
------
--

Геометричні побудови на кресленні 

Теоретичні відомості можна переглянути тут 
Параграфи у підручнику 2.4 та 5.3.

Варіанти 1-6 для домашнього завдання завантажити тут 
Варіанти 7-12 для домашнього завдання завантажити тут


Зразок оформлення роботи №4 "Поділ кола, спряження" 
-----------
-----
---

Ескіз

Домашнє завдання: виконати два ескізи за рис. 52 у аркуші в клітинку  (береться із зошита та обрізаються поля)

Зразок оформлення роботи №5 "Ескіз плоскої деталі" 
-----------
------
---

Поняття про проеціювання. 2 проекції деталі

Теоретичні відомості можна переглянути тут

Варіанти завдань завантажити тут. 

Зразок оформлення роботи №6

-------------
-------
---

3 проекції деталі


 Варіанти завдань роботи №7 завантажити тут

-----------
------
--- 

Аксонометрична проекція

Завдання 8.
 З підручника за мал. 130 та 131 обрати деталь та за двома її проекціями виконати аксонометричну проекцію (диметричну або ізометричну на власний вибір).

 --------------
-------
---

Технічний рисунок


Завдання 9.
Завантажити варіанти завдань 1-6

Завантажити варіанти завдань 7-12

Послідовність побудови овала-----------------
---------
----

 Переріз

Завдання 10.
 Накреслити  вигляд та вказаний переріз як винесений. нанести розміри.


Завантажити варіанти завдань 1-6
Завантажити варіанти завдань 7-12

Зразок виконання завдання

-------------
------
---

Розріз

Завдання 11

Виконати фронтальний розріз деталі, нанести розміри.


Утворення фронтального ступінчастого розрізу
 -------------
------
--

Різьбові з'єднання

Завдання 12.

Виконати розрахунки та кресленик різьбових з'єднань: болтового та шпилькового

Дані дві проекції фрагментів деталей для з'єднання
За формулами виконати розрахунки деталей з'єднання. Визначити довжину болта та шпильки за довідковими даними.
Варіанти

-------------
------
--

 Шпонкове з'єднання

Завдання 12
Виконати розрахунки та кресленик шпонкового з'єднання
Завантажити приклад розрахунку та варіанти завдань у форматі pdf
Вар.
Діаметр вала
Ширина маточини
Вар.
Діаметр вала
Ширина маточини
1
20
15
7
15
14
2
22
20
8
40
30
3
25
25
9
45
25
4
25
35
10
48
35
5
31
20
11
52
30
6
34
40
12
55
45


----------
-----
--

Нерознімні з'єднання. Заклепкове з'єднання

Завдання 13

Виконати розрахунки однорядного заклепкового шва з однією накладкою

Довідкові дані

Ряд діаметрів заклепок: 2  2,5  3  4  5 6  8  10  12  16 20 24  30  36

Ряд довжин заклепок: 3  4  5  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34   36  38  40  42  45 …210

Ряд товщини листів зі сталі: 0,2  0,25  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,5   2,8  3,0  3,2  3,5  4,0.

Розрахунок розмірів заклепки
 
Завантажити зразок розрахунку та варіанти домашнього завдання у форматі pdf.


Варіанти
Варіант
Товщина листа S
Варіант
Товщина листа S
1
0,5
7
1,8
2
0,8
8
2,0
3
1,0
9
2,2
4
1,2
10
2,5
5
1,4
11
2,8
6
1,6
12
3,0


------------
-------
---

Складальний кресленик

Завдання 14


Виконати складальний кресленик на вибір з підручника рис. 231, 233,  234, 235, 236.
 ------------
------
---

Основи будівельного кресленика

Завдання 15


Виконати будівельний кресленик за рис. 248 підручника
 

 ---------------
-------
---

Кінематичні схеми

Завдання 16


Завантажити варіанти завдань
  --------------
-------
---

Електричні схеми

Завдання 17.

Виконати принципову електричну схему відповідно до варіанту

 

Завантажити довідковий матеріал та завдання

  ________________________

_______________

______

___

_

Навчальні матеріали для навчального модуля "Комп'ютерне проектування"

Посібники у форматі pdf

Креслення на комп'ютері

Компас - інструкції

______________

Відеоуроки

1. Налаштування параметрів у програмі КОМПАС 13


2. Використання в КОМПАС 13 допоміжних ліній


3. Побудова прямокутника з відрізків, утворення фаски


4. Побудова кола в програмі КОМПАС 13


5. Побудова відрізка у КОМПАС 136. Панель "Редактирование" в КОМПАС 13


7. Нанесення розмірів у програмі КОМПАС 13

 _________________
_____
_

 Робота №1.

Виконати сітку з допоміжних ліній на відстані 10 мм для ліній креслення. Сітку обмежити двома паралельними вертикальними лініями на відстані 150 мм .
Для фігури побудувати довільну але пропорційну сітку та виконати зображення фігури. 

УВАГА!!! Лінію з зламом
замінити на  суцільну хвилясту (стиль "лінія обриву", команда "Крива Безьє")
Штриховка виконується командою "Штриховка" з панелі інструментів "Геометрия".


 Зразок завдання


Робота  №2

Завантажити варіанти завдання у форматі docx

Зразок виконання завдання
 Робота №3
 Шрифти